Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Wallins psalmbok 200 år

I år uppmärksammar vi 200-årsjubléet av Den Wallinska psalmboken.

till minne av vår ständige följeslagare

Johan Olof Wallin studerade vid Falu trivialskola, Västerås gymnasium och Uppsala universitet. Han var huvudansvarig för 1819 års psalmbok till vilken han svarade för text/översättning/bearbetning av 286 olika psalmer (av 500), av dessa behölls 222 i 1937 års psalmbok. Han blev domprost i Västerås 1816 (tillträdde 1818).  År 1818 utsågs han till pastor primarius (tillträdde 1821). År 1830 blev han överhovpredikant, och ärkebiskop i Uppsala1837.

Välkomna till en lördag om romantikern och visionären, vår ständige följeslagare, både i och utanför psalmboken!

Michael Waldenby, organist och tonsättare,
Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan och litteraturhistoriker
Medlemmar ur Stockholms domkyrkokör
Joakim Andersson, orgel

Datum: Lördag 12 oktober
Tid: 15.00
Plats: Storkyrkan


wallin i sin tid

I år uppmärksammar vi 200-årsjubléet av Den Wallinska psalmboken. Hans psalmer har tolkats i modern tid särskilt av Håkan Möller. Ambitionen här är att kortfattat och mer ytligt söka beskriva den tid – och tidsanda – i vilken psalmboksförfattaren Johan Olof Wallin verkade. Vilket inflytande hade Napoleontiden på det svenska 1810-talet med dess statskupp, ny grundlag, förlusten av Finland och norsk union med Bernadotte? I kulturlivet pågick en bitter fejd mellan den gamla – franska - skolan och den nya tyskromantiska. Till detta kom göticismen med en svensk nationell prägel. Var i dessa strida kulturella strömmar kan vi söka den innerlighet som präglade många av Wallins psalmer?

Mats Hellström, fd landshövding i Stockholms län.

Datum: Söndag 13 oktober
Tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan