Volontär

Har du några timmar över? Välkommen som volontär i Stockholms domkyrkoförsamling! Du blir en viktig kugge i ett härligt gäng av volontärer från hela Stockholm.

Tack vare frivilligas insatser kan domkyrkoförsamlingen bedriva en så omfattande verksamhet som dagens behov kräver.

Att arbeta som frivillig i vår församling kan innebära bland annat följande:
du medverkar i gudstjänsterna som lekman/gudstjänstvärd
- du är konsertvärd vid musik-arrangemang
- du arbetar som kyrkvakt när Storkyrkan är öppen
- du ingår i besöksgrupper, förböns- och hemgrupper
- du hjälper till vid pensionärsträffar på Själagårdsgatan, där församlingens
äldreboende finns

För att du ska känna dig trygg i rollen som volontär erbjuds du både introduktionsutbildning och fortbildning.

Välkommen med!

Vill du veta mer?

Att vara i gemenskap eller hjälpa som kall

Rut Niska Säfström har varit gudstjänstvärd och konsertvärd hos Stockholms domkyrkoförsamling under 29 års tid. Nu avslutar hon alla sina engagemang i Stockholm och flyttar upp till Umeå. Louise Linde träffar Rut Niska Säfström och får höra om hennes bakgrund, resa i tro och om hur det är att vara aktiv inom kyrkan.