Foto: Louise Linde

Vi gratulerar domkyrkokonfirmanderna!

Det blir inte alltid som man hade tänkt sig, i alla fall inte denna vår. Egentligen skulle gruppen ha konfirmerats i maj och studieresa skulle ha genomförts, men det fick ställas om. Trots det har gruppens anda hållits uppe av den fina gemenskapen! I dag den 16 augusti skedde konfirmationen i Storkyrkan med begränsat antal besökare. Här ser du bilder och hör intervjuer!

I ett coronastängt Stockholm har de vandrat på de folktomma gatorna upp till Storkyrkan där de har haft konfirmandläsning under våren. Egentligen var det tänkt att konfirmationen skulle ske i maj och egentligen skulle det ha rests. Men som mycket annat under våren blev det inställt och konfirmandgruppen var tvungen att ställa om.

 I den lilla gruppen om fem, är andan ändå hög. Det blev kanske inte som tänkt men gruppen har blivit sammansvetsat och har kunnat föra diskussioner om de stora livsfrågorna som död och livet samt kärlek och hoppet.

Ord som kommer fram i intervjuerna är förståelse, förlåtelse, tacksamhet och att vara det bästa jaget. För vissa i gruppen har det varit nya insikter och för andra en slags bekräftelse.

Årets konfirmandläsning har letts av Jenny Salaj. Årets domkyrkokonfirmander heter Liv Bringendal, Hannes Paju Kyndel, Sarah Lindberg, Alexander Malmkvist, Filippa Odsäter.

 

 

Louise. Linde hade förmånen att få träffa konfirmanderna och göra små korta intervjuer:

Konfirmationationsmässa 

Medverkande:
Jenny Salaj präst
Sabina Koij präst
Mattias Wager domkyrkoorganist

Konfirmander:
Liv Bringendal
Hannes Paju Kyndel 
Sarah Lindberg
Alexander Malmkvist
Filippa Odsäter