Våra serier

Här kan du läsa om dem! Konserterna publiceras i kalendern längst ner på sidan.

Lördagskonserter i Storkyrkan
Orgelmusik på Storkyrkans Marcussenorgel.

Orgelkonserter i S:t Jacobs kyrka
Orgelmusik från alla epoker
Alla fredagar under september-november
Konsertlängd: 50 min
Fredagar kl 17.00. 
För mer information se kalendern nedan.

Aftonmusik i S:ta Clara kyrka
En serie med romansaftnar, kör- och orgelkonserter.
Oftast fri entré. För mer information se kalendern nedan alt Aftonmusik i S:t Clara här.
Konsertlängd 50 min-1 tim.
Lördagar kl 18.00

Lunchkonserter i S:ta Clara kyrka
Endera orgelmusik på Åkerman & Lundorgeln från 1907 eller pianolyrik - diktläsning och klassik orgelmusik.
En tradition sedan 1950.
Längd: 30-35 min
Fredagar kl 12.00. Fri entré