Restriktionerna upphör!

Från och med den 9 februari upphör restriktionerna att gälla angående covid-19, dock finns det några rekommendationer kvar. Här hittar du länk!

Alla restriktioner som har funnits på plats gällande avstånd, platsanvisning och antal besökare tas bort från och med den 9 februari. Det innebär att vi åter öppnar upp i kyrkorna och andra verksamheter utan begränsningar.

Här går att läsa om aktuella rekommendationer

Vi kommer fortsatt tillhandahålla handsprit.