Uppstart/Opening up

Från och med 1:a juli startar verksamheter som konserter och gudstjänster med 300 sittande i publik/deltagare. Under sommaren kommer en enklare andakt med musik att sändas från Storkyrkan. From 1:st of July we are opening up for concerts with 300 seated in audience in St Jacobs Church and in St Clara Church.. We are also opening up services with 300 seated participants in Storkyrkan (Swedish language).