Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till minne av första världskrigets slut

I år är det 100 år sedan 1:a världskriget tog slut. Ett blodigt krig som lemlästade många. Kom man hem med en bortskjuten arm, eller ett ben togs man emot som en hjälte, medan de som förlorat hela eller delar av sitt ansikte ofta fick leva ett liv i skymundan, med eller utan ansikstproteser.

Värd: Kristina Ljunggren, Domkyrkokaplan


ansikte mot ansikte

Människans ansikte är den mest underhållande ytan på jorden, skrev den tyske fysikern GC Lichtenberg. Ansiktet har historiskt sett betraktats både som en själens och moralens spegel, till att idag mest vara underlag för ID-handlingar och tillrättalagda bilder på Facebook.

Vad händer då om man har ett avvikande utseende? En medfödd avvikelse, eller ett ansikte som deformerats och blir avvikande genom sjukdom, olyckor, tortyr och krigsskador. Är det någon skillnad i självuppfattningen respektive människors bemötande om avvikelsen är medfödd eller förvärvad?

Staffan Rislund, leg psykolog med klinisk erfarenhet av patienter med
ansiktsavvikelser.
Magnus Blimark, överstelöjtnant och stabsöverläkare vid Försvarsmedicincentrum.

datum: Söndag 23 september tid: 13.00-14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

Den 11 november är det 100 år sedan vapenstilleståndsdagen markerade slutet på det förödande Första världskriget. Sedan dess har världen många gånger ånyo drabbats av krigets fasor. Under helgen reflekterar vi över erfarenheter av krig och blickar framåt mot framtidens fredsarbete.

”hur bygger vi fred?”

Fredsbön med inbjuden talare.

Jan Eliasson, svensk diplomat och politiker, f.d. FN:s vice generalsekreterare och numera ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

datum: Lördag 10 november tid: 15.00 plats: Storkyrkan


”den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden”

Den 11/11 2018 klockan 11 – exakt 100 år efter stilleståndsdagen 1918
firas högmässa med fredstema i Storkyrkan.

datum: Söndag 11 november tid: 11.00 plats: Storkyrkan