Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teologisk resonans: Om gudsföreställningar

Under tre söndagar riktar vi in oss på att utforska tänkandet om gudsbilder inom teologisk reflektion. Värd: Sabina Koij, domkyrkolektor

 

gud som övervakar - fångenskap eller befrielse?

Vart skulle jag fly för din blick? Föreställningen om Guds allmakt, allseende och allvetande, men också sårbarhet, medkänsla och barmhärtighet, genomsyrar den kristna historien. Hur påverkar det livet i det samtida digitala övervakningssamhället, där människans liv kartläggs i minsta detalj? Och vad säger det om gudsbilden? Vad innebär det att övervakas och själva bli övervakare?

Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan, Stockholm.

datum: Söndag 3 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan


gud som brottningspartner

Att tillåta sig argumentera, diskutera och brottas med Gud kan öppna upp för nya perspektiv på relationen till medmänniskan, till ”den Andre” vi har framför oss.

Ute Steyer, rabbin vid Stora synagogan, Stockholm.

datum: Söndag 10 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan


gud som kärlekens djupaste grund


Sören Kirkegaard skriver i sin bok Kärlekens gärningar:
”Liksom den stilla sjön har sin djupaste botten i de fördolda källsprång som inte öga skådat, på samma sätt har en människas kärlek en ännu djupare grund, i Guds kärlek.”
Kierkegaards idé att den enskilda individen kan suspendera sin etiska kapacitet för att finna Guds eviga riktning och mål. Föreläsaren tar oss med på en resa genom Kierkegaards filosofi.

Ted Harris, präst och teologie doktor, Stockholm.

datum: Söndag 31 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan