Meny

Teologisk resonans: Om mening och sanning

Under två söndagar utforskas frågan om det finns en unik mening med livet, om det går att göra en sådan tanke begriplig och om bibelns texter kan erbjuda en meningsfull samlad tolkning av livet.

Värd: Sabina Koij, domkyrkolektor

har livet en mening?

Människan har alltid grubblat över livets sk mening, särskilt inför svåra utmaningar och ett tillsynes meningslöst lidande. Finns någon ”mening med livet” och vad kan det i så fall innebära? Och i vilken mån kan det hävdas att de bibliska texterna bidrar till att göra livet mer begripligt och levbart? I boken Meningar (1986) sökte Krister Stendahl, professor och biskop emeritus i Stockholm, efter meningen med vissa utvalda bibliska texter bortom dogmatiska och läromässiga tolkningar.

Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning, Strömstad akademi.

Datum: Söndag 20 oktober
tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan


vetenskap mellan mening och sanning

Vi lever i en tid då vetenskap både hyllas och ifrågasätts och själv pendlar mellan tvärsäkerhet och resignation. Varifrån kommer egentligen vetenskap? Vad kan vi förvänta oss av vetenskapen i en tid av post-sanning? Har vetenskapen någon framtid? Hur skulle en ny berättelse om vetenskap se ut om man vill göra upp med dominerande vetenskapsnarrativ som ställer vetenskap i motsats till religion?

Bengt Kristensson Uggla, Amos Andersson professur i filosofi, kultur och
företagsledning vid Åbo Akademi, Finland.

Datum: Söndag 17 november
Tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

enkel förtäring

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.