Storkyrkans vänförenings dag

Från stor stad till storstad: Stockholms stift igår och idag. Medverkande Caroline Krook, biskop emerita, Stockholms stift.

 


från stor stad till storstad:
stockholms stift igår och idag
Caroline Krook och Stockholms stift är ungefär jämngamla. Hon har träffat samtliga biskopar i stiftet och själv varit tjänstgörande biskop i 11 år. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad. Boken Stockholms stift igår och idag är tryckt med bland annat bidrag från Storkyrkans vänförning.

Caroline Krook, biskop emerita, Stockholms stift.

Söndag 10 oktober kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

storkyrkans vänförening

En förening för vänner. I just detta fall är vännen Stockholms domkyrka, Storkyrkan. Det finns inga krav förknippade med att vara med i vänföreningen. En del engagerar sig mer frekvent i föreningens arbete. Andra följer det på håll. Du bestämmer själv. Men bara genom att du är medlem i vänföreningen bidrar du till kyrkans program, musikliv, inventarier och underhåll.

Storkyrkans vänförening är en ideell förening med ändamål:
• att i samverkan med stift och församling utveckla Storkyrkans funktion som domkyrka och ett andligt-kulturellt centrum i Stockholm,
• att vårda, förnya och för allmänheten levandegöra Storkyrkans kulturvärden och dess reformatoriska och ekumeniska arv,
• att med Storkyrkan som instrument medverka till kommunikation mellan kyrka, kulturliv och samhälle,
• att ekonomiskt stödja verksamhet vid Storkyrkan, som inte i önskad omfattning
kan tillgodoses med allmänna medel.

Som medlem får du inbjudningar till vänföreningens speciella evenemang såsom besök i historiskt unika miljöer, föredrag och subventionerade sammankomster.
Du får också rabatter på konserter i Storkyrkan och på viss litteratur.

Medlemsavgift: Enskild medlem 200 kr/år. Ytterligare familjemedlem 100 kr/år.
Pensionär/student 100 kr/år. Ständigt medlemskap 2000 kr. Betala medlemsavgiften via bankgiro 487-5779 eller swish 123 259 4802. Ange namn, adress och gärna e-post.

Välkommen som Storkyrkans vän!

Hans Ulfvebrand,
ordförande i Storkyrkans vänförening