Storkyrkans musikvänner

En intressegrupp som genom ekonomiska och praktiska insatser ger sitt stöd åt musikverksamheten. Musikvännerna verkar också för att dess medlemmar skall få inblick i musikens värld, framförallt genom möten med de körer, musiker, sångare och andra kulturpersonligheter som framträder i Storkyrkan.

STORKYRKANS MUSIKVÄNNER

Foto: Louise Linde

Under många hundra år har det spelats och sjungits under valven i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka. Storkyrkans musikvänner vill bidra till fortsatt spännande, utvecklande och framgångsrik konsertverksamhet i dessa historiska kyrkorum.

Bli medlem!
Som medlem i Storkyrkans musikvänner stödjer du detta arbete.
Som tack bjuds du regelbundet in till vänträffar. Där möter du framstående kulturpersonligheter som berättar om sitt liv och sitt skapande. Du får även förtur vid biljettsläpp samt rabatt på konsertbiljetter, CD-skivor och böcker.
Regelbunden information om konsertprogram och andra aktiviteter ingår också i ditt medlemskap.
Till vissa, utvalda evenemang, ordnar Storkyrkans musikvänner dessutom mer exklusiva träffar. Där får du del av inspirerande och intressanta kunskaper om tonsättare, verk och annat som hör till en komplett konsertupplevelse.

Medlemsfakta
Medlemsavgift: 300 kr för enskild medlem
175 kr därtill för sammanboende make/maka
3 000 kr för juridisk person
Medlemskap gäller för ett kalenderår
Betala till PG 419-2 Storkyrkans musikvänner
Ange namn, adress och e-postadress

Detta får du som medlem!
• Spännande träffar flera gånger per termin där du möter intressanta kulturpersonligheter
• Förtur vid biljettsläpp
• Rabatt på konsertbiljetter, CD-skivor och böcker
• Regelbunden konsertinformation

Du stödjer, med ditt engagemang, musiken i Storkyrkan och kyrkomusiken i ett större perspektiv.

Har du frågor?
Kontakta gärna Ove Berkefelt, tfn 070-750 02 04

Varmt välkommen med!