Foto: Louise Linde

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i mars. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 9 AM-4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

Storkyrkan håller öppet alla dagar kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet.

Om du behöver någon att tala med, finns präst /diakon på plats måndagar till torsdagar kl 13.00-15.00, fredagar kl 10.00-12.00 och på lördagar/söndagar kl 11.00-14.00 finns präst/diakon på plats.

I Storkyrkan följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som social distansiering. Tack för att du visar hänsyn! Huvudentrén är stängd under mars månad - ingång via gården till höger.

Här kan du se rekommendationerna!

 

Stockholm Cathedral is open daily 9 AM - 4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness.

If you need to talk with someone you can find a priest or a deacon in the cathedral on Monday to Thursday 1 PM - 3 PM, Fridays 10 AM - 12 AM and on weekends 11 AM-2 PM.

 In the cathedral, we follow The Public Health Agency of Sweden's recommendations. Please practice social distancing. Thank you!


The main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

Here you find the recommendations!