Foto: Louise Linde

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 10.00-18.00. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är just nu stängd. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 10 AM-6 PM. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed. The entry is via the yard.

Storkyrkan håller öppet alla dagar kl 10.00-18.00. Entreavgift: 60 kr för vuxna, 50 för pensionärer och fritt upp till 18 år. Audioguide (vuxna) ingår i entréavgiften.

Om du behöver någon att tala med, finns präst/diakon på plats måndag till torsdag mellan 15.00-18.00 samt fredag 10.00-13.00.

I Storkyrkan följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer som social distansiering. Tack för att du visar hänsyn! Huvudentrén är stängd under mars månad - ingång via gården till höger.

Här kan du se rekommendationerna!

 

Stockholm Cathedral is open daily 10 AM - 6 PM. Entrance fee: adults SEK 60, seniors SEK 50 and free up to 18 years of age. Audioguide (adults) is included in the entrance fee.

If you need to talk with someone you can find a priest or a deacon in the cathedral on between 3 PM to 6 PM Monday to Thursday and Friday 10 AM-13 PM.

 In the cathedral, we follow The Public Health Agency of Sweden's recommendations. Please practice social distancing. Thank you!


The main entrance is closed. The entry is via the yard.

Here you find the recommendations!