Foto: Arne Hyckenberg

Stockholms stifts identitet

Dagens program leds av Fredrik Santell, TD och Lars Viper, Stockholms prästsällskaps ordförande. Söndag 5 maj kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen.

I kontakten med kyrkotillhöriga och olika samhällsaktörer förväntas vi ofta kunna berätta om vår egen historia. Många gånger inskränker sig våra kunskaper till kyrkoarkitektoniska detaljer, krönikeartade uppställningar av märkesår, series pastorum och allmänna tolkningar av kyrkorummets symboler, medan själva livet som fyllt och fyller våra kyrkor och församlingar framstår som lite oklarare för oss. Det finns också olika föreställningar om Stockholms stift, dess stiftsidentitet och den teologi som ska ha präglat vårt sammanhang. 

Denna dag kommer att handla om vad vi kan veta om Stockholms stift och några av dess församlingar utifrån de senaste decenniernas kyrkohistoriska forskning. Ett särskilt fokus kommer analysen av Stockholms stift och dess tillkomsthistoria att ha utifrån en fördjupning av de allmänna drag som lyfts fram av Caroline Krook i hennes bok Från stor stad till storstad. Förhoppningsvis kommer de kontaktytor som byggs under dagen att fördjupa nätverket av stiftshistoriskt intresserade i Stockholms stift. 

MEDVERKANDE
Dagens program leds av Fredrik Santell, TD och Lars Viper, Stockholms prästsällskaps ordförande.

Välkommen!

Söndag  5 maj kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen
I samarbete med Stockholms stifts prästsällskap