S:ta Katharinaseminariet 2023

Hjärnan och evigheten. Filosofiska och etiska perspektiv. Lördag 25 mars. Obs anmälan senast 15 mars.

”Det kan ju vara så att medan vi är på väg ut, så att säga, just då upplever vi en evighet.”

Så beskriver hjärnforskaren och Nobelpristagaren Arvid Carlsson dödsögonblicket, det som händer i människans hjärna då hon dör. Tyder dessa iakttagelser på att det finns en evighet som människan kan få en glimt av i dödsögonblicket? Finns det en tolkning av hjärnans processer som är öppen för övertygelsen att människan kan kommunicera med en andlig verklighet? 

En annan typ av existentiella frågor som väcks utifrån modern hjärnforskning är de etiska, ett ämnesområde som brukar benämnas neuroetik. Vilken betydelse för människan som moralisk varelse har det vi idag vet om hjärnan? I hur hög grad formar och begränsar den mänskliga hjärnan vårt etiska handlande? 

Ett tredje område handlar om teknik. Vilka möjligheter finns det att på konstgjord väg utveckla och förbättra den mänskliga hjärnan och att skapa intelligens som kan överleva människan – kanske för evigt? Och vilken betydelse får dessa tekniska landvinningar för vår människosyn?

Katharinaseminariet 2023 handlade om andliga upplevelser och huruvida dessa kan sägas avspegla en objektivt existerande verklighet. I detta seminarium fortsätter vi att utforska frågan. Vi får tillfälle att höra och samtala om olika uppfattningar och infallsvinklar på modern hjärnforskning och vad denna kan säga om evigheten och upplevelsen av något evigt.

Program

10.00-10.15 Inledning
10.15-11.00 Pass 1: ”Hjärnan och upplevelsen av evighet”
11.00-11.15 Kaffepaus
11.15-12.00 Pass 2: ”Hjärnan och människan som moralisk varelse”
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.30 Pass 3: ”Hjärnan – den mänskliga och den artificiella”
13.30-14.00 Kaffepaus
14.00-15.00 Pass 4 (panelsamtal samt avslutning)

Medverkande

Henrik Ahlenius, fil.dr. i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Anne-Marie Landtblom, professor em. i neurobiologi, Uppsala universitet
Oliver Li, präst, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap, Högskolan i Skövde
Ingrid Malm Lindberg, präst, teol.dr. i religionsfilosofi, Uppsala universitet
Per Snaprud, vetenskapsjournalist, Forskning & Framsteg
Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda högskolan Stockholm
Henrik Åhman, lektor i människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Samtalsledare: Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor emeritus, Uppsala universitet  och Lotta Knutsson Bråkenhielm, teol. dr. 

 

Datum/plats

Lördag 25 mars, kl 10.00–15.00, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

Deltagaravgift

Deltagaravgift för dagen är 400 kr (lunch och fika ingår)

Anmälan

Du anmäler dig genom att swisha deltagaravgiften på 400 kr 
till 123 491 2861. Ange namn vid anmälan. Anmälan senast 
15 mars. OBS begränsat antal platser. 

Frågor

Normunds Kamergrauzis, Domkyrkoteolog, Stockholms domkyrkoförsamling
08-723 3013, normunds.kamergrauzis@svenskakyrkan.se

Dagen är ett samarrangemang mellan S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling

VAD ÄR ETT KATHARINASAMTAL?

Katharina-samtalen handlar om de stora livsfrågorna, om det som på ett grundläggande sätt formar oss som individer. Samtalen måste därför få ta tid. Deltagarna för fram sin syn som möts av någon med ett annat synsätt. Alla får prata till punkt. Alla ska ges möjlighet till samtalets paradox, att man under samtalet förändrar sin egen uppfattning och kanske på motsvarande sätt påverkar den andre.

Målet för varje samtal är att förståelsen för andras inställningar ökar och att man därmed ska känna sig berikad.

Ämnena hämtas inom livsåskådning, religion, samhälle, politik, juridik, vetenskap, kultur.