S:ta Katharinaseminariet 2022: om de stora livsfrågorna

På årets S:ta Katharinaseminarium ska vi vända och vrida på frågorna kring Hjärnan & evigheten med hjälp av företrädare från naturvetenskap och humaniora, andliga praktiker och deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Lördag 7 maj.

Hjärnan & evigheten

I tusentals år har människor berättat om andliga erfarenheter. Om gudsnärvaro, plötsliga insikter och nära-döden-upplevelser. På samma gång har vetenskapen med sina krav på evidens varit skeptisk. Är det där verkligen upplevelser av livets djupdimension? Är det inte bara triviala händelser i hjärnan som uppfattas som andliga? 

Under den här dagen frågar vi oss: Går det att förklara andliga upplevelser med hjälp av hjärnforskning? Kan resultaten visa att Gud finns, eller inte finns? Och spelar forskningen någon roll för dem som säger sig ha kontakt med något större? 

På årets S:ta Katharinaseminarium ska vi vända och vrida på frågorna med hjälp av företrädare från naturvetenskap och humaniora, andliga praktiker och deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Det blir utforskande dialoger, existentiella samtal, 
andlig praktik och möjlighet att möta andra som är lika nyfikna på ämnet som du.
 
Ett seminarium i fyra delar
Först utforskar vi frågan. Sedan får den som vill pröva olika andliga praktiker. 
Efter det – erfarenhetsutbyte, reflektion, dialog. Och så eftersnack, nätverkade 
med lätt förtäring och dryck.

Mer information kommer under våren på www. katharinastiftelsen.se 
och www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

Lördag 7 maj kl 09.00–17.00, Storkyrkan, Storkyrkosalen och Nicolaisalen i Gamla stan

Samarrangemang S:ta Katharinastiftelsen och Stockholms domkyrkoförsamling