Foto: Andréa Lindström

Sökande till domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

18 personer har sökt tjänsten som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

Följande har sökt tjänsten som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling.

Jonas Eek, senior advisor & opinionschef, Verbum AB
Anders Ekhem, km Täby församling
Torbjörn Gustavsson, kpr/kh Bromma församling
Louise Linder, tf kh Nynäshamns församling
Ulf Lindgren, bitr. kh, Stockholms domkyrkoförsamling
Carin Åblad-Lundström, kh Lagunda församling
Elna Wahlgren Lundqvist, nationell handläggare kyrkokansliet Uppsala
Marika Markovits, Stockholms stadsmission
Sven Milltoft, kpr/kh Hedvig Eleonora församling
Henrik Roos, kh Boo församling
Elisabeth Magnusson Rosengren, Förs.herde Haga, Göteborgs DKpast
Carin Saracco, kh Svenska kyrkan Mallorca
Krister Stenberg, kpr/kh Haninge pastorat
Peter Strömmer, kh Färingsös församling
Thomas Wärfman, kpr/kh Svenska kyrkan i Norrköping
Maria Åkerström, kpr Linköpings stift
Peter Åström, stiftsprost Västerås
Johanna Öhman, kpr/kh Sofia församling

Om processen

Efter domkapitlets behörighetsprövning kommer de kandidater som tillsättningsnämnden väljer att gå vidare kontaktas. Under våren sker intervjuer, referenstagning, MBL-förhandlingar etc. 

Det formella beslutet om vem som blir ny domprost beräknas vara klart i början av september.

Den nya domprosten tillträder 1 advent.
Nuvarande domprost Hans Ulfvebrand avskedspredikar domssöndagen 22 november.

 

Domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

Domprosten är kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling, vice ordförande i domkapitlet och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Stockholms domkyrkoförsamling är en dynamisk miljö med hög kompetens bland medarbetare och förtroendevalda. Med knappt 2 900 kyrkotillhöriga är församlingen den minsta av domkyrkoförsamlingarna i landet och samtidigt en av de största vad gäller genomströmningen av människor. Verksamheten bedrivs i tre kyrkor: i Storkyrkan som är Stockholms domkyrka, i S:ta Clara kyrka i samarbete med Föreningen S:ta Clara kyrka och i S:t Jacobs kyrka på uppdrag av Stockholms stift.