Stockholms domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Katedralakademin: Teologen och LO:s lönepolitik

Sista programpunkten i år handlar om rättvis lönepolitik. Är det lika lön för lika arbete? Individuell lönesättning? Eller så små löneskillnader som möjligt i ett samhälle? Etikprofessor Carl-Henric Grenholm skrev LO-rapporten "Fem nyanser av rättvisa", och kommer till Storkyrkosalen söndag 26 november kl 13. Alltid fri entré. Välkomna!

Musik, liturgi och teologi – det är tre olika språkformer för den kristna trons ärende i varje tid. De tre språkuttrycken utgör en ram som vill inspirera och stödja människor i att våga fråga, våga pröva, våga neka tro på alltför enkla svar, våga vila för att ge sig själv möjlighet till eftertanke och ny inspiration.
Katedralakademin vill öppna dörrar till nutida teologisk forskning och pröva
traditionens förhållande till situationen i nuet. En banbrytande person som gjorde
det på sin tid och som vi får möta fyra kvällar under hösten är vår svenske reformator Olavus Petri. Han översatte bibeln till svenska och är starkt förknippad med Storkyrkan.

Vi får också möta en av vår egen tids ”reformatorer” i Svenska kyrkan - Olle Carlsson. Gudstjänsterna i hans församling är bland de mest välbesökta i Sverige.

Vi vill stödja människor att våga vila för att ge sig själv möjlighet till eftertanke och ny inspiration.

Hans Ulfvebrand

En annan av våra föredragshållare gör oss också påminda om att bibelns böcker är ett resultat av en lång och komplicerad process.

Och en annan kväll får vi ställas inför frågan: ”Går det att återskapa - reformera - vårt eget inre liv?”

Välkommen till en ny höst med Katedralakademin!
Hans Ulfvebrand, domprost