Meny

Så här ber jag

Ett samtal kring bön, dess funktion och struktur med företrädare för tre olika bönetraditioner.

20 april – Caroline Krook, biskop em. för Stockholms stift
4 maj – Madeleine Fredell, priorinna för dominikansystrarna i Stockholm
11 maj – Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.

Tid: 15.00–16.30
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13