Foto: Marika Markovits

På plats i rummet

Storkyrkans renovering avslutas. Denna punkt är framskjuten till maj.

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Under vinter kommer äntligen byggnadsställningarna att tas ner kring Storkyrkans torn och kyrkan kommer att stråla i samma prakt som på 1740-talet. Lördagen den 25 mars firar vi detta med tal och musik. Delar av Johan Helmich Romans Svenska mässan från 1740-talet framförs. Olika workshop arrangeras där detaljer kring renovering, färgval, putsteknik och kopparplåtar presenteras. Mer information kommer under mars månad på www.stockholmsdomkyrkoförsamling.se

Datum: Lördagen den 25 mars - denna punkt är framskjuten till maj.
Tid: Se webb      
Plats: Storkyrkan