Om kristen människosyn och skapelseteologi med människan i fokus

Identitet ur ett teologiskt perspektiv. Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, Finland, Sabina Koij TD, domkyrkolektor. Söndag 18 februari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Redan på de första raderna i Första Mosebok står att Gud skapade människan till sin avbild. Vad menas med detta? Vilka konsekvenser får tolkningen av dessa rader för kristen människosyn? 

Och hur ska vi förstå den kristna övertygelsen om människans eviga inre värde - att vi har vår djupaste tillhörighet i Gud?  

MEDVERKANDE
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, Finland 
Sabina Koij TD, domkyrkolektor 

Söndag 18 februari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen