Foto: Magnus Aronson

Om livsmening och djup mening: Kierkegaards existentiella filosofi

Hur är det att vara människa? Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Hur är det att vara människa? Vad bör jag göra med mitt liv? Det här är några av de frågor som den danske filosofen Kierkegaard ställde sig för snart 200 år sedan.

Många söker idag efter en mer meningsfull tillvaro men vet inte riktigt hur. Kierkegaard har i sina böcker beskrivit viktiga förutsättningar för att kunna uppleva meningsfullhet.

I den här kursen presenteras grunddragen i Kierkegaards existentiella filosofi, med särskilt fokus på hans innerlighetsteori. Genom samtal fördjupar vi oss i hur hans tankar kan hjälpa oss i vår strävan efter livsmening och välbefinnande. 

 

Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Datum: Varannan tisdag fr.o.m. 22 september 
Tid: 18.00 – 20.30
Plats: Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Anmälan senast 8 september edward.harris@svenskakyrkan.se

OBS: Antal deltagare begränsat på grund av rådande omständigheter

Kursplan
22 september, En kultur i förändring
6 oktober, Innerlighetsteori
20 oktober, Det estetiska stadiet
3 november, Det etiska stadiet
17 november, Det religiösa stadiet
1 december, Kierkegaards arv

 

 

”Vad bör jag göra?”

”…finna en idé för vilken jag vill leva och dö.”

”Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och evigt brinnande överallt ser möjligheten.”

Med omsorg om varandra:

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.

Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.

Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

 

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.