Foto: Magnus Aronson

Kierkegaards existentiella filosofi: Om livsmening och djup mening:

Hur är det att vara människa? Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Hur är det att vara människa? Vad bör jag göra med mitt liv? Det här är några av de frågor som den danske filosofen Kierkegaard ställde sig för snart 200 år sedan.
Kierkegaard har i sina böcker beskrivit viktiga förutsättningar för att kunna uppleva meningsfullhet.

I den här kursen presenteras grunddragen i Kierkegaards existentiella filosofi, med särskilt fokus på hans innerlighetsteori. Genom samtal fördjupar vi oss i hur hans tankar kan hjälpa oss i vår strävan efter livsmening och välbefinnande.

Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Varannan tisdag fr.o.m. 26 januari kl 18.00 – 20.30.

OBS Kursen kommer ske digitalt via Zoom. Inga speciella förkunskaper om Zoom krävs för att delta. Allt du behöver är en dator, surfplatta, eller smartphone. Du får länk och vidare instruktioner av kursledare när du anmält dig till kursen.

Anmälan: edward.harris@svenskakyrkan.se

 

Kursplan
26 januari En kultur i förändring
9 februari Innerlighetsteori
23 februari Det estetiska stadiet
9 mars Det etiska stadiet 
23 mars Det religiösa stadiet 
6 april Kierkegaards arv

 

 

Med omsorg om varandra:

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.

Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.

Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

 

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.