Meny

Om livsmening och djup mening: Kierkegaards existentiella filosofi

Har människan en kapacitet att skapa en livsmening? Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Har människan kapacitet att skapa livsmening? Om svaret är JA, hur fungerar
människans skaparkraft? Har människan kapacitet att överskrida sin skaparkraft
för att uppleva tillvarons djupdimension? Vilka steg kan en människa ta på vägen
mot djup mening och helhet?

Den danske filosofen och teologen Sören Kierkegaard har i sina böcker beskrivit viktiga förutsättningar för att kunna uppleva mänsklig blomstring och helhet.
Hans tankar har påverkat filosofi, teologi och psykologi.

Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Datum: Varannan torsdag fr o m 16 januari
Tid: 18.00–21.00
Plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
Anmälan senast 12 januari: edward.harris@svenskakyrkan.se

Kursplan
16 januari: En kultur i förändring
30 januari:Subjektivitetsteori
13 februari: Det estetiska stadiet
27 februari: Det etiska stadiet
12 mars: Det religiösa stadiet
26 mars: Kierkegaards arv

 

 

”I förhållande till en evig salighet och ett oändligt intresse i lidelse för denna… är varje litet jota av vikt, av oändlig vikt.”
Sören Kierkegaard i Avslutande ovetenskaplig efterskrift