Om brottens benägenhet och individens självuppfattning

Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Söndag 21 januari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Orsaker till varför människor begår brott är sammansatta. En del talar om moral, andra om genetik. Inom kriminologi diskuterar man bl.a. koppling mellan brottsbenägenhet och individens självuppfattning. Visa människor har en identitet som kriminella, missbrukare, våldsverkare och liknande. Men var kommer dessa identiteter ifrån? 

Enigt teorin om symbolisk interaktionism, få vi bilden av oss själva genom att spegla oss i andra människors ögon. Om många och för oss viktiga människor har en viss uppfattning om vilka vi er, så finns det en stor sannolikhet att vi antar denna identitet. Något förenklar, om vår omgivning uppfattar oss t.ex. som onda, bliv vi onda. En sådan process kallas stämpling och kan påverka individens benägenhet att begå brott. Att straffa kan alltså innebära att stämpla och kan i vissa fall leda till effekter som blir rakt motsatta till de man vill åstadkomma genom straff. 

MEDVERKANDE
Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet 

Söndag 21 januari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen