Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Olavus Petri - Sveriges egen reformator

Några tisdagar i oktober berättar vi om hur Olof Pettersson tog med sig Luthers tankar till Sverige och började förkunna den nya läran genom att predika på folkspråket svenska. Det hände just i Storkyrkan, den svenska reformationens vagga. På tisdag 17 oktober handlar det om hans arbete med att få ut psalmböcker, katekeser och Nya testamentet på svenska.

I Sverige fanns på 1500-talet Olof Pettersson, så småningom Olavus Petri, som var student hos Martin Luther i Wittenberg. Den unge svensken inspirerades av Luthers undervisning om Guds nåd och av hans tankar om att hålla gudstjänsterna på varje lands ”folkspråk”. Väl tillbaka i Sverige fick Olavus Petri möjlighet att förkunna den nya läran på svenska istället för latin – i just Storkyrkan som därigenom blev ”den svenska reformationens vagga”. Olavus Petris arbete utgjorde startskottet för den reformation av kyrka och samhälle som ständigt pågår i Sverige – ännu i dag.

reformation och idéburen innovation

Kyrkans pågående reformation har betydelse för ett aldrig avslutat samtal om tro, politik och samhällsengagemang. Läran förnyas fortlöpande, tolkningen förändras ständigt. Storkyrkan har i vår tid gått före vad gäller vad som är möjligt inom kyrkans ram. På sin tid väckte domprost Ludvig Jönsson uppmärksamhet med teman som New Age och dialog med alla slags religioner, filmkvällar och kontroversiella konstutställningar. Ännu i dag kan inbjudan till samtal med företrädare för andra religioner uppröra. Vi har samlat in bilder och tidningsklipp och diskuterar kyrkans roll i vårt samhälle i en reformatorisk anda.
Medverkande: Cecilia Nahnfeldt, forskningschef vid Svenska kyrkans forskningsenhet, Göran Agrell, teologie doktor och Peter Strömmer, präst och lutherkännare.
Datum: Tisdag 24 oktober
Tid: 18.00
Plats: Olaus Petri-kapellet, Storkyrkan

Tidigare samtal

från wittenberg till storkyrkan – reformationens väg till sverige

Martin Luther formulerade 95 teser om kyrkans förändring som han bifogade ett brev till sin biskop Albrecht av Mainz. Originalbrevet med Luthers kritik förvaras på Riksarkivet i Stockholm och är i år utlånat till Wittenberg. Vi visar ett faksimil i Olaus Petrikapellet till mitten av november. (se längre beskrivning här , programmet för Lutherveckan)
Medverkande: Göran Agrell, teologie doktor, Peter Strömmer, präst och lutherkännare och Eva Ajaxén, präst och pedagog
Värd: Sabina Koij, präst och doktorand

olavus petri och gustav vasa – samverkan och maktstrid

Storkyrkan visar ett originalbrev där Martin Luther rekommenderar Gustav Vasa några lämpliga lärare till sonen Erik (sedermera Erik XIV) som också kunde stärka kungens makt över kyrkan. Därmed hamnade Gustav Vasa i konflikt med Olavus Petri – skildrad allegoriskt i Vädersolstavlan som hänger i Storkyrkan. Den var beställd av Olavus Petri och avbildar utåt sett de halofenomen som sågs runt solen i Stockholm en aprilmorgon 1535. På den tiden tolkades vädersolar som tecken på fara och Gustav Vasa såg tavlan som en provokation: Den riktiga solen (han själv) hotades av vädersolarna (kyrkans män). Vi berättar om maktstriden i bild, ord och drama.
Mederkande: Biskop em Caroline Krook, prästen och doktoranden Sabina Koij
samt domkyrkokaplanerna Ulf Lindgren och Kristina Ljunggren
Värd: Sabina Koij

reformationens framväxt och betydelse
för individ, kyrka och samhälle

Efter Olavus Petris död 1552 fortsatte reformationen i Sverige. Vi berättar hur den växte fram, hur kyrkolivet i Sverige påverkades av hans arv och hur en luthersk statskyrka etablerades. På Olavus Petris initiativ utgavs psalmböcker, katekeser och Nya testamentet på svenska och en svensk gudstjänstordning för mässan. Hans reformation i Sverige fick också betydelse för läskunnigheten i vårt land. Vi visar biblar, psalm- och gudstjänstböcker från Olavus Petri fram till modern tid.
Medverkande: Göran Agrell, teologie doktor, Peter Strömmer, präst och lutherkännare och Eva Ajaxén, präst och pedagog, Mattias E. Koij, orgel
Värd: Sabina Koij, präst och doktorand