Foto: Louise Linde

Ulf Lindgren, tillförordnad domprost

Nyhet Publicerad

Ulf Lindgren är tillförordnad domprost från och med den 14:e januari i väntan på ordinarie som tillträder efter sommaren. Här går det att läsa mer!

Ulf Lindgren har verkat i Storkyrkan i tio år som präst och domkyrkokaplan. Dessförinnan var han under fyra år präst i Lidingö. Före sin prästvigning arbetade Ulf under 15 år som gymnasielärare och studierektor vid Lycée Français, den helfranska skolan på Stora Essingen. Redan som barn drabbades Ulf av kyrkobyggnadens kraft vid ett besök i Lunds domkyrka.  Detta ledde honom till Notre Dame i Paris, där han under 1980-talet arbetade som kyrkoguide. Senare i sin ungdom var Ulf även reseledare i Frankrike, Egypten, Israel, Indien och Kina där religion, kultur och kulturarv var hans specialitet. 

Som präst verkar Ulf på tre olika fronter: människans andlig och själsliga inre,  kunskap om kulturhistoria och kyrkobyggnadernas symbolik samt samtalen mellan olika religiösa traditioner. 

Själavård är därför något som Ulf brinner för. Han har suttit i styrelsen för International Federation for Telephone Emergencies in Europe som arbetar med sucidbekämpning. Där planerade han europeiska konferenser och medverkade till att sprida olika metoder att hantera människor akuta ångest.

Genom samtal med kardinaler vid de påvliga dekasterierna har han medverkat till dialog och lärande mellan katoliker och lutheraner samt ökat medvetenheten om vårt judiska arv. Han sitter sedan många år tillbaka i styrelsen för Samarbetsrådet judar och kristna.

Ulf väver samman kulturhistoria och kyrkobyggnadernas symbolik med nutid och har en djup förförståelse om hur tro och religionens roll har har spridits och präglat oss.

Ulfs förmåga att binda samman och att kunna formulera det komplexa på ett enkelt sätt märks i de hundratals artiklar och predikoutkast publicerade av Svensk kyrkotidning. Skrivandet har även lett till ett samarbete med Verbums bokförlag där han fick i uppdrag att skriva en handbok för kyrkvärdar, Värd i Guds tjänst, som publicerades 2021. I höstas kom även boken Öppna Bibeln där mycket av judiskt tänkande lyfts fram. 

Ulf återkommer ofta till att livet kan skifta när vi bejakar vår andliga längtan, när vi låter kyrkobyggnaden tala till oss eller när vi lyssnar till en annan människas livsberättelse. 

Välkommen som tillförordnad domprost.