Foto: Mats Åsman

Marika Markovits utsedd till ny domprost i Stockholm

1 advent välkomnas Marika Markovits som ny domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. -Domkyrkoförsamlingen har en viktig samlande roll i stiftet och bedriver en omfattande verksamhet i mötet med de 10 000-tals människor som årligen besöker kyrkorna. Musiklivet, undervisningen, diakonin och samtalen i brännpunkten mellan tro, kultur, vetenskap och aktuella samhällsfrågor gör uppdraget oerhört roligt och spännande. Jag ser fram emot att lära känna kollegor och församlingen, säger Marika Markovits. Det formella beslutet togs, efter avslutade MBL-förhandlingar, vid sammanträde i tillsättningsnämnden den 3 september.

Stockholms domkyrkoförsamling är den minsta av domkyrkoförsamlingarna i landet och samtidigt en av de största vad gäller genomströmningen av människor.
-  Jag tilltalas av ytterligheterna i det stora och det lilla. Gästfrihet, aktualitet och samverkan präglar församlingsarbetet och man har hittat det som verkligen berör och engagerar besökarna oavsett ålder. Stockholms domkyrkoförsamling har förutsättningar att positivt påverka många stockholmares bild av kyrkan, vilket främjar hela stiftet.

 

Marika Markovits är för närvarande senior advisor vid Stockholms stadsmission där hon tidigare var direktor i 15 år.
- Det som lockar med denna tjänst är att få bidra strategiskt till stiftet som helhet och samtidigt arbeta nära människorna i församlingen och omsätta det strategiska i vardagspraktik.  
- Jag vill att mina erfarenheter från Stadsmissionen ska komma till användning i Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling. Det handlar om ett brett kontaktnät med olika samhällsaktörer och erfarenhet av att långsiktigt bygga kännedom och förtroende hos allmänheten. Från åren på Stadsmissionen tar jag tar med mig kreativiteten i att arbeta med kompetenta kollegor och vikten av att utgå ifrån gemensamma värderingar i det dagliga arbetet. Och naturligtvis en gedigen kunskap om diakoni och samhällets sociala utmaningar. 


Marika Markovits har även verkat som församlingspräst och som förtroendevald i församling och på nationell nivå.
- Jag ser verkligen fram emot att arbeta i Svenska kyrkan igen. När jag läste till präst var det en biskop som sa till oss kandidater, att man inte ska bli präst om man inte känner kärlek till människan. Det är nog min drivkraft och grunden till att jag alltid känt en nyfikenhet, ett enormt engagemang och en tro på att vi människor har förmåga att förändra livet och samhället. Ofta är det i mötet med människor som jag får energin och kraften till det jag gör.

 

I sin roll som domprost kommer Marika Markovits förutom att vara kyrkoherde i sin församling även inneha flera uppdrag för stiftsorganisationen.
- Med Marika Markovits som domprost får vi en erfaren ledare som tillsammans med medarbetare, förtroendevalda och volontärer i domkyrkoförsamlingen kommer att förfina och utveckla det framgångsrika arbete som nuvarande domprost Hans Ulfvebrand initierat, säger Beth von Schreeb, ordförande i Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoråd.
- Jag är mycket glad att Marika Markovits är vår nästa domprost. Hon är kompetent ledare och präst med ett omfattande nätverk i Storstockholm. Jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med henne med stiftets angelägenheter i bland annat domkapitlet och stiftsstyrelsen, säger biskop Andreas Holmberg.

Vid tillsättningsnämndens sammanträde 26 augusti togs ett enhälligt beslut om att förorda Marika Markovits som ny domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. Det formella beslutet fattades den 3 september efter genomförd MBL-förhandling. Marika Markovits välkomnas som domprost 1 advent. Nuvarande domprost Hans Ulfvebrand avskedspredikar domssöndagen 22 november.

 

 

Kontakt

Marika Markovits
marika.markovits@stadsmissionen.se.
08-684 230 12, 070-425 64 12.

Stockholms domkyrkoförsamling
Andréas Lindström
andreas.lindstrom@svenskakyrkan.se
0732-50 83 77

Om domprosttjänsten

Domprosten är kyrkoherde i stiftets domkyrkoförsamling, vice ordförande i domkapitlet och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Stockholms domkyrkoförsamling är en dynamisk miljö med hög kompetens bland medarbetare och förtroendevalda. Med knappt 2 900 kyrkotillhöriga är församlingen den minsta av domkyrkoförsamlingarna i landet och samtidigt en av de största vad gäller genomströmningen av människor. Verksamheten bedrivs i tre kyrkor: i Storkyrkan som är Stockholms domkyrka, i S:ta Clara kyrka i samarbete med Föreningen S:ta Clara kyrka och i S:t Jacobs kyrka på uppdrag av Stockholms stift.