Foto: Henrik Mill

Johan Hammarström ny biträdande domkyrkoorganist i Stockholm

Johan Hammarström tillträder den 1 september tjänsten som biträdande domkyrkoorganist i Stockholm. Han är idag verksam som domkyrkoorganist i Västerås domkyrkoförsamling. – Jag känner stor glädje och energi inför det nya uppdraget som väntar mig, säger Johan Hammarström.

Johan Hammarström har under ett par decennier verkat i Västerås domkyrka där han vidareutvecklat och utökat domkyrkans rika musikliv och blivit en inspirationskälla för många. Vid sidan av sin tjänst är Johan Hammarström verksam som konsertorganist och har även undervisat i kördirigering vid Örebro universitet. Han har ett omfattande internationellt kontaktnät inte minst inom den anglosaxiska kyrkomusikmiljön.

  – Det har varit en lång rekryteringsprocess och vi är glada över att så många visat intresse för tjänsten. Den omfattande orgelkonsertverksamheten i Domkyrkoförsamlingen tillsammans med en rik körtradition på avancerad nivå ställer höga krav på den som ska gå in i uppdraget. Johan Hammarström motsvarar de förväntningarna, säger Marika Markovits domprost.

 – Johan Hammarström är en formidabel kraft inom kyrkomusiken och kombinerar ett lysande musikerskap som organist och körledare med starka visioner, uthållighet och framförhållning. Hans förmåga att entusiasmera och leda kommer bli en tillgång i vårt gemensamma arbete framöver. Vi ser fram emot allt han kommer att tillföra vårt musikliv, säger Mattias Wager, domkyrkoorganist.

 – Det enorma musikutbudet i Stockholms domkyrkoförsamling rymmer bredd, spets och lod. Jag ser fram emot att bli en del av detta ytterst kompetenta arbetslag av både professionella medarbetare och volontärer som tillsammans skapar en synnerligen vital kyrka, där musiken har en så stark förankring, säger Johan Hammarström.

 Stockholms domkyrkoförsamling har en lång tradition av att både förvalta och förnya kyrkomusiken.
– Rekryteringen av Johan Hammarström betyder att vi kan fortsätta vara en betydande kyrkomusikalisk nod i Svenska kyrkan och i Stockholms musikliv. Jag är väldigt glad att få välkomna Johan som kommer bidra både med sin musikala kompetens och sin positiva energi, och humor, säger Marika Markovits domprost.

 
Johan Hammarström efterträder Michael Waldenby som går i pension hösten 2021.


Om Stockholms domkyrkoförsamling

Verksamheten bedrivs i Storkyrkan som är Stockholms domkyrka, i S:ta Clara kyrka i samarbete med Föreningen S:ta Clara kyrka och i S:t Jacobs kyrka på uppdrag av Stockholms stift. I Storkyrkan finns ett omfattande gudstjänstliv med allt från andakter i det lilla formatet till stifts- och riksangelägna gudstjänster. Musikverksamheten omfattar över 300 konserter och musikgudstjänster. Med ca 2 900 kyrkotillhöriga är den minst av domkyrkoförsamlingarna i landet men samtidigt en av de största vad gäller genomströmningen av människor.   

kontakt/bild

Pressbild
Bild på Johan Hammarström finns att ladda ned här.
Fotograf: Henrik Mill.


Kontakt
Johan Hammarström, tillträdande biträdande domkyrkoorganist, Stockholms domkyrkoförsamling
johan.hammarstrom@svenskakyrkan.se
070-626 24 80


Mattias Wager, domkyrkoorganist, Stockholms domkyrkoförsamling
mattias.wager@svenskakyrkan.se
070-511 98 16


Marika Markovits, domprost, Stockholms domkyrkoförsamling
marika.markovits@svenskakyrkan.se
08-723 30 04, 070-425 64 12