Marika  Markovits och Hans Ulfvebrand i Storkyrkan
Foto: Louise Linde

En hälsning till dig från Hans Ulfvebrand

Med dessa rader vill jag tacka för mig efter åtta år av glädje i uppdraget som domprost. Jag har efter förmåga försökt förmedla en vilja till öppenhet och delaktighet.

Med dessa rader vill jag tacka för mig efter åtta år av glädje i uppdraget som domprost. Jag har efter förmåga försökt förmedla en vilja till öppenhet och delaktighet.

En öppenhet som vilar i övertygelsen om kyrkan som en allmänning, där var och en får komma och gå, säga ja och säga nej. Självklart också en plats där var och en som vill kan bli delaktig i och bidra till en regelbunden fördjupad gemenskap!

Jag vill från mitt hjärta tacka förtroendevalda, medarbetare och volontärer för allt stöd jag känt i mitt ledar- och chefskap.

Jag är övertygad om att min efterträdare Marika Markovits kommer att få erfara motsvarande stöd! Jag är också övertygad om att Marika Markovits med sin långa erfarenhet som chef för Stockholms stadsmission kommer bidra med öppenhet och delaktighet på allmänningen. Jag önskar dig Marika motsvarande glädje i uppdraget som jag haft!

 Hans Ulfvebrand, domprost