Foto: Alexandrov Klum

Mellan bergen och havet

Installation och fotografier om naturens förgänglighet, skönhet och närvaro av konstnärsduon Alexandrov Klum 1 juni – 31 augusti 2022 i Storkyrkan. Utställningen är en del av Stockholms stifts och Stockholms domkyrkoförsamlings uppmärksammande av FN:s 50-årsjubileum av den första miljökonferensen i Stockholm

Utställningen pågår från den 1 juni - 31 augusti 2022 i Storkyrkan.
Utställningen innehåller fotografier och videoprojektioner. Ingår in entrén till Storkyrkan.

Vernissage 13 juni kl 18.00 fri entré:
Samtal:
Marika Markovits domprost samtalar med Iris och Mattias Alexandrov Klum.
Tilltugg och musik

Konsert/finissage 30 augusti kl 19.00
WÅG, samtal och ljudinstallation - mer information kommer

Mellan bergen och havet 

1 juni – 31 augusti 2022 

Konstnärsduon Alexandrov Klum skildrar relationen mellan förgänglighet, skönhet och närvaro.

En besjälad bildvärld fylld av den dramatiska spanska naturen möter Storkyrkans storslagna arkitektur och arv. 

Mötet mellan människa och natur tillsammans med existensiella tankar kring förgänglighet, tid och närvaro är tongivande för 
utställningen. Duon har inspirerats av såväl naturmeditationer som av naturvetenskapliga fenomen i en föränderlig natur. 

Projektet har formats under en tid av stora förändringar såväl globalt som privat vilket sätter tonen för utställningsprojektet med visuella referenser till såväl den Bauerska traditionen som 1800-talets ödesmättade och naturromantiska prerafaelitiska måleri.  

Vår konst föds ofta ur mötet mellan den verklighet vi lever i och skildringen av ett paradisiskt ögonblick där tiden stått stilla. 
Vi hoppas att våra berättelser kan bidra till vördnad för den natur vi har till låns, inget är ju konstant, berättar Iris och Mattias. 

Konstnärsduon Alexandrov Klum 
Iris (*1981) och Mattias (*1968) Alexandrov Klum arbetar sedan 2016 som konstnärsduo med storskaliga installationer av fotografi, film och ljud som skapar multimediala upplevelser i skärningspunkten mellan konst och ett dokumentärt berättande.  

Iris är en bildkonstnär som arbetar med installationer, film och fotografi. Hon använder storytelling i ett såväl visuellt som litterärt berättande där hon väver samman mytologi, modern vetenskap och filosofi. 

Mattias är världskänd och prisad som fotograf, filmfotograf och regissör. På ett konstnärligt och unikt sätt beskriver och skildrar han djur, växter och kulturer i form av artiklar, böcker, filmer, föreläsningar och utställningar. Sedan 1997 har Mattias producerat flertal artiklar och haft omslaget på National Geographic Magazine 
13 gånger.

 

Between the Mountains and the Sea 

1st of June till 31 of August  

The artist duo Alexandrov Klum investigates the relationship with mortality, beauty, and presence.  

Since 2020 Iris and Mattias are located in both Sweden and Spain, and the project Between the Mountains and the Sea is their first exploration of the dramatic mountain and coastal landscape surrounding their new base in the region of Valencia. The project has been developed in a time of great change, both in a global and a highly personal perspective, which has shaped the exhibition and adds a 
poetic value with visual references to the traditions of painters such as John Bauer, William Turner as well as to the classical beauty and dreamlike qualities of pre-Raphaelite painting. 

Our projects spring from a desire to find ways of portraying nature so as to inspire a heightened sense of being. In times of climate change, 
environmental pollution, and the extinction of species, we experience a strong sense of fleeting loss. Our art is often the result of our lived experiences and the portrayal of a paradisiacal moment when time is stopped. We hope that our stories can contribute to an increased sense of gratitude and wonder for the living world, Iris and Mattias explain. 

 

The artist duo Alexandrov Klum  

Iris (*1981) and Mattias (*1968) Alexandrov Klum work as an artist duo since 2016, with large scale installations of photography, film and sound that creates multimedia experiences in the intersection between art and documentary storytelling. By embracing the uncertainties of the times we live in, with a changing climate and global challenges, Alexandrov Klum explore how to create a deeper connection and awareness of our existence through an elevated sense of presence. 

Iris Alexandrov Klum is an artist who works with installations, using film, photography and scenography to create confined worlds. 
As a storyteller and artist, she intertwines mythology, science and philosophy.  

Mattias Alexandrov Klum is a world-renowned and internationally acclaimed photographer, filmmaker and director. His artistic photographic language has rendered him success not only in the world of documentaries but also in the art scene. Since 1997, he has produced multiple articles and thirteen cover stories for the National Geographic magazine.

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.