Livsmeningar

Samtal med Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Söndag 14 april kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

”Allt fler svenskar uppger att deras liv saknar mening. Många har en lite diffus känsla av att livet har en mening, men saknar ändå ett sammanhang där man kan diskutera frågan. I ett postsekulärt samhälle behöver ett reflekterande kring livets stora frågor motiveras på ett annorlunda sätt än när kyrkan hade monopol på trosfrågor. Oavsett vilket samhälle vi lever i så längtar många människor efter att reflektera över livets mening och få ta del av olika perspektiv på frågan: filosofiska, religiösa, vetenskapliga, vardagliga. Denna bok handlar om denna längtan.” 

Så presenteras Livsmeningar – en tankebok. Med utgångspunkt i en empirisk undersökning om svenska folkets tankar om livets mening, diskuteras olika betydelser av vari livets mening kan bestå samt vad som ger livet mening.  
     
I ett samtal med Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, diskuteras dessa frågor.

Samtalet leds av Carl-Reinhold Bråkenhielm och Lotta Knutsson Bråkenhielm bokens författare

Välkommen!

Söndag 14 april kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.