Meny

Ledig tjänst

Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling söker domprost.

Domprosten är kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling, vice ordförande i domkapitlet och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen.

Stockholms domkyrkoförsamling är en dynamisk miljö med hög kompetens bland medarbetare och förtroendevalda. Med knappt 2 900 kyrkotillhöriga är församlingen den minsta av domkyrkoförsamlingarna i landet och samtidigt en av de största vad gäller genomströmningen av människor.

Verksamheten bedrivs i tre kyrkor: i Storkyrkan som är Stockholms domkyrka, i S:ta Clara kyrka i samarbete med Föreningen S:ta Clara kyrka och i S:t Jacobs kyrka på uppdrag av Stockholms stift. Församlingen står inför flera utmaningar de kommande åren. Vi ser gärna att domprosten är bosatt i domprostvåningen i Gamla stan.

Som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling förväntas du som söker:

  • ha dokumenterad erfarenhet och goda vitsord som ledare och chef
  • vara en god predikant och liturg samt en teologisk inspiratör
  • ha erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med förtroendevalda
  • ha förmåga att etablera goda externa kontakter, vara entreprenör och inspirerad av att verka i Stockholm med dess utmaningar och möjligheter
  • vara målorienterad, strategisk, kommunikativ, ekonomiskt medveten och ha god samarbetsförmåga
  • vilja bibehålla och utveckla den kvalificerade musikverksamheten, Katedralakademin med teologisk forskningshorisont och diakoni med storstadsperspektiv 
     

Upplysningar:

Kyrkorådets ordförande Beth von Schreeb
beth.von.schreeb@svenskakyrkan.se, 070-293 19 48

Biskop Andreas Holmberg
andreas.holmberg@svenskakyrkan.se, 08-508 940 31

Administrativ samordnare Kerstin Kyhlberg Engvall kerstin.kyhlberg.engvall@svenskakyrkan.se, 070-789 68 90

Fackliga företrädare:

Henrik Brifors (KyrkA)
070 525 78 24

Christer Zetterberg (Vision)
070 667 41 81

Susanne Sand (Lärarförbundet/KMR)
076 803 55 03

Ansökan:

Ansökan ska vara Stockholms domkyrkoförsamling tillhanda senast den 10 mars 2020. Till ansökan bifogas försäkran enligt 34 kap. 9 § kyrkoordningen
och samtycke för domkapitlets hantering av GDPR . Därtill bifogas referenser.

I samband med att du skickar in ansökan ger du ditt uttryckliga samtycke till att församlingen behandlar dina personuppgifter som du själv skickat in, inkl. bilagor.

Ansökan per mail: info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se

eller

Stockholms domkyrkoförsamling
Box 2122
103 13 Stockholm