Kyrkoherden

Domprost i domkyrkoförsamlingen är sedan 2013 Hans Ulfvebrand. Tidigare domprostar i Stockholm är t ex Åke Bonnier, Lennart Koskinen och Caroline Krook.

Kyrkoherden

Kyrkoherden, som här även bär titeln domprost, är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hen lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.