Foto: Mats Åsman

Kyrkoherden

Domprost i domkyrkoförsamlingen är sedan december 2020 Marika Markovits. Tidigare domprostar i Stockholm är t ex Hans Ulfvebrand, Åke Bonnier, Lennart Koskinen och Caroline Krook.

Kyrkoherden

Kyrkoherden, som här även bär titeln domprost, är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hen lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.