Foto: Mats Åsman

Kyrkoherden

Domprost i domkyrkoförsamlingen är sedan december 2020 Marika Markovits. Tidigare domprostar i Stockholm är t ex Hans Ulfvebrand, Åke Bonnier, Lennart Koskinen och Caroline Krook.

Kyrkoherden

Kyrkoherden, som här även bär titeln domprost, är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hen lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Marika Markovits utsedd till ny domprost i Stockholm

Efter nyår välkomnas Marika Markovits som ny domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. -Domkyrkoförsamlingen har en viktig samlande roll i stiftet och bedriver en omfattande verksamhet i mötet med de 10 000-tals människor som årligen besöker kyrkorna. Musiklivet, undervisningen, diakonin och samtalen i brännpunkten mellan tro, kultur, vetenskap och aktuella samhällsfrågor gör uppdraget oerhört roligt och spännande. Jag ser fram emot att lära känna kollegor och församlingen, säger Marika Markovits. Det formella beslutet togs, efter avslutade MBL-förhandlingar, vid sammanträde i tillsättningsnämnden den 3 september.

Välkommen Marika Markovits!

Välkommen som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling. Vi ser fram emot många år med dig, hälsade Beth von Schreeb, ordförande i Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoråd vid ett enkelt, men varmt välkomnade vid ljusgloben i Storkyrkan.

Festhögmässa

Söndagen den 17 oktober kunde vi äntligen samlas för att fira mottagandet av domprost Marika Markovits och få avtacka förra domprosten Hans Ulfvebrand. Medverkan av Biskop Andreas Holmberg, S:t Jacobs Kammarkör, präster, diakoner m fl. Värd var kyrkorådets ordförande Beth von Schreeb. Här kan du se bilder och lyssna på mässan!