Meny

RAPPORT: "MÄNNISKOR SVÄLTER I STOCKHOLM I DAG"

Rapport från vår första kunskapsfrukost för journalister. Om vad som egentligen händer i det Stockholm du aldrig möter. 7 mars berättade kyrkans diakoner om en verklighet i innerstan och förorterna där människor behöver mat för dagen och skor på fötterna. En morgon som tog tag i oss alla.

"det finns människor som svälter i Stockholm i dag"

RAPPORT 170307 Pdf-versionen kan du ladda ned här
KUNSKAPSFRUKOST: Stockholm under ytan | FATTIGDOM

 

”Fattigdomen är roten till både psykiska och fysiska sjukdomar.”

”Fattigdomen ärvs från generation till generation.”

”Fattigdomen ökar och hotar vår välfärd.”

”Myndigheterna hänvisar människor till kyrkan.”

Längst ner i den här artikeln får du veta hur DIAKONERNA KAN HJÄLPA DIG SOM JOURNALIST.

 

Stockholms diakoner arbetar med de allra fattigaste. Med de ensamstående föräldrarna som är beroende av skollunchen för att få ekonomin att gå ihop. Med de svenska romerna där fattigdomen ärvs från generation till generation. Med pensionärerna där allt fler inte längre har mat för dagen. Med de psykiskt sjuka, de ensamkommande, de hemlösa och de prostituerade.

”Lita inte på statistiken”, säger Christer Schwartz, Gunilla Moshi och Ziad Abu-Ali med en mun. ”Många fattiga går aldrig till myndigheterna, de finns inte med i några rapporter och är osynliga i de politiska besluten.

 Dagligen möter de människor som inte har några möbler, som inte ätit på flera dagar, som mist alla sina tänder, som blivit sjuka av fattigdom, skam och förtvivlan. Och istället för att gå till myndigheterna så kommer de till kyrkan.

”Särskilt pensionärer, de vill inte visa hur fattiga de är, söker ofta inte ens bostadstillägg”, säger Christer Schwartz. ”Och ensamma föräldrar, de som försöker dölja både för barnen och sin omgivning hur jobbigt de har det.”

 

VAD ÄR EN DIAKON

 • Diakonerna är kyrkans socialarbetare. Det finns i dag ca 1100 diakoner i Svenska kyrkan.
 • De är vigda till sin tjänst, ordinationen är livslång och uppgiften är att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna människovärde och medmänsklighet.
 • Detta har de bland annat lovat: Var helst jag ser nöd ska jag gripa in. Ett löfte de aldrig får ledigt från.
  Diakonerna har lång utbildning, ca 5 år. Minst kandidatexamen med ämnen som psykologi, folkhälsa, socialt arbete. Och efter det pastoralteologisk utbildning och praktik.

 

VAD GÖR DIAKONERNA

 • Diakonerna rör sig i det Stockholm du aldrig ser.
 • Diakonerna möter dem som inga myndigheter når.
 • Diakonerna ger hjälp när ingen annan ställer upp.
 • Diakonerna är också en länk mellan människor och samhället.

 

VAD KAN DE GÖRA

 • Se till att människor får möbler, kläder, välling, baby-nödvändigheter: ”Jag tror att jag delade ut en hel pall med blöjor förra månaden”.
 • Gå med dem till myndigheterna. Diakonens gröna skjorta och vita krage (deras ”uniform”) ger ­ett bättre bemötande. ”Det borde inte vara så, alla människor borde mötas med respekt.”
 • Dela ut matkuponger som kan lösas in i mataffären.
 • Bjuda på mat ett par gånger i veckan.
 • Hjälpa de ensamkommande med SL-biljetter så de kan komma hem på kvällarna.
 • Förhandla med försäkringskassan, socialen, banken och kronofogden, ”Kronofogden ska man inte vara rädd för, de är bäst på att hjälpa till, där finns det verkligen möjlighet att få ordning på sin ekonomi”.
 • Besöka de ensamma, sjuka, psykiskt nödlidande.
 • Fixa cyklar till barn vars föräldrar inte kan ta semester.
 • Dela ut pengar ur alla fonder som finns i de olika församlingarna.
 • Samtala.

 

HUR KAN DE HJÄLPA DIG SOM JOURNALIST

 • Diakonerna kan ge dig bakgrundsinformation om hur människor verkligen lever.
 • De kan förmedla kontakter till Sveriges fattiga: pensionärer, ensamma föräldrar, psykiskt sjuka, romer, hemlösa, prostituerade, missbrukare, psykiskt sjuka.
 • De kan ta dig med till miljöer du inte vet finns.
 • De kan citeras, berätta för dig om hur socialförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen fungerar i praktiken.

 

HUR FÅR DU TAG I DIAKONERNA

 • I varje församling i hela landet finns det diakoner.
 • Du når dem via församlingens växel eller hemsida.
 • Alla kyrkans församlingar finns på svenskakyrkan.se – sök församlingens namn.

 

Vill du veta mer om diakonernas arbete kan du ringa till diakonerna som deltog på vår första Kunskapsfrukost, tema FATTIGDOM:

Gunilla Moshi, gunilla.moshi@svenskakyrkan.se, 08 50599026
Spånga-Kista församling (med bl a Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla) 

Ziad Abu-Ali, ziad.abu-ali@svenskakyrkan.se, 08 6809460 
Skärholmens församling

Christer Schwartz, christer.schwartz@svenskakyrkan.se, 08 50888653

S:t Johannes församling


TIPS

Facebooksidor startade av diakoner:

Familj till familj Gotland
Familj till familj på Norrmalm
Pensionär till pensionär på Norrmalm

 

Så här kan ett upprop på en sådan Facebooksida låta i Stockholms innerstad:

"Hej hej!! Är det någon som äger ett överblivet köksbord! I så fall finns det behov till en pensionär som inget äger!! PM:a i så fall till mig!! Hoppas, lite besvärligt att äta på ett campingbord varje dag!! Höres!! Christer"

 

Vi som står bakom KATEDRALEN - utbildning för journalister:

Ann Lagerström, projektledare 070 556 25 56

Agneta Lagercrantz, kommunikatör Stockholms Domkyrkoförsamling,
070 634 50 49

På uppdrag av

Stockholms stift, Visby stift, Strängnäs stift

STOCKHOLM UNDER YTAN är en serie kunskapsfrukostar som ger dig som journalist möjlighet att få veta mer om vad som verkligen händer i Stockholm via Svenska kyrkans diakoner och präster. Här kan du ladda ned pdf-versionen av rapporten ovan från vår premiärfrukost.

Diakonerna som har en lång utbildning i sociala frågor möter bland annat de som antingen inte vill eller kan vända sig till de sociala myndigheterna: de fattiga, de utstötta, de papperslösa, de psykiskt sjuka ...

Vår frukost på temat FATTIGDOM den 7 mars gästades  av tre diakoner från en innerstadsförsamling och två förorter:
Christer Schwartz, Johannes församling
Gunilla Moshi, Spånga-Kista församling
Ziad Abu-Ali, Skärholmens församling

VILL DU VETA MER, HÖR AV DIG:

Ann Lagerström, ann@lagerstrom.nu 070 5562556
Agneta Lagercrantz, agneta.lagercrantz@svenskakyrkan.se 070 6345049