Judar och kristna, lika och ändå olika.

Psaltaren
Psaltaren används av både judar och kristna, men på ganska olika sätt. Inom den katolska kyrkan utgör läsningarna ur Psaltaren själva grunden för Tidegärden, de sju bönestunderna i klostrens dagliga rytm. I protestantisk tradition har Psaltarens texter mer används inom själavården och som inspiration för andlig fördjupning. Dessa två användningssätt har Katedralakademin presenterat under hösten 2023. Under våren har turen kommit till den judiska traditionen där Psaltaren har en viktig funktion i synagogans gudstjänster.

Söndag 4 februari  kl 15.00–16.30, Själagårdsgatan 13
Sebastian Selvén, TD och utbildad vid rabbinskolor i Kanada, berättar för oss hur och varför Psaltaren spelar en central roll under sabbatens gudstjänster. Den ömsom illustrerar liturgiska skeenden och ömsom problematiserar relationen till Gud.  

Då gick judar och kristna skilda vägar
Jesus och hans lärjungar var alla judar. Även de första kristna var judar. Men sedan hände något. De två rörelserna valde olika vägar på 100-talet e Kr och växte ifrån varandra. De två världsreligionerna judendom och kristendom blev resultatet.
 
Söndag 3 mars kl 15.00–16.30, Själagårdsgatan 13
Martin Landgren, doktorand i Nya testamentet vid Enskilda högskolan i Bromma, förklarar när och varför kyrkan och synagogan skildes åt genom att presentera de senaste rönen inom nytestamentlig forskning och judendom. 

SAMTALSLEDARE
Ulf Lindgren domkyrkokaplan

I samverkan med Samarbetsrådet för judar och kristna.