Foto: Pixabay

Judar och kristna lär av varandra

2022 tas ett nytt steg i relationerna mellan judar och kristna genom att en särskild judisk-kristen dag skapas, en dag då man inbjuds att upptäcka något i den andra traditionen. Varmt välkommen till Storkyrkan 14 mars kl 18.00.

Under de senaste decennierna har relationerna mellan judar och kristna intensifierats runt om i Europa. Insikten om de gemensamma rötterna har väckt en nyfikenhet för den andre. År 2022 tas ett nytt steg i dessa relationer genom att en särskild judisk-kristen dag skapas, en dag då man inbjuds att upptäcka något i den andra traditionen. 

Året invigs i Storkyrkan på kvällen 14 mars i ett samtal kring det heliga och den Heliga skrift. 

Närmare detaljer kring klockslag och tematik kommer under våren.

14 mars kl 18.00 i Storkyrkan.

Ute Steyer, rabbin, Anders Arborelius, kardinal i katolska kyrkan och 
Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

 

 

 

Sensus