Hur gick det i tidigare kyrkoval?

Kyrkovalet kostar 80-90 miljoner kronor att administrera. Lika många mandat ska fördelas som i allmänna valet - men här på 5 gånger fler "partier" men bara en tiondel så många som röstar. Här får du länkar till valresultaten i kyrkovalen 2009 och 2013.

FAKTA OM KYRKOVALET 2013

Sammanlagt ställde 32 774 personer upp i kyrkovalet 2013, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män.
Målet var att tillsätta 16 779 mandat.

327 866 personer fick för första gången ett röstkort från Svenska kyrkan – varav antalet 16-åringar var 68 838.
I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltog 21 nomineringsgrupper. 2 513 personer kandiderade till kyrkomötets 251 platser.

Kyrkovalet 2013

5,5 miljoner röstberättigade
12,8 % valdeltagande
17 000 mandat att fördela
797 nomineringsgrupper

Allmänna valet 2014

7,1 miljoner röstberättigade
84,6 % valdeltagande
15 000 mandat att fördela
138 partier

Kyrkovalets valresultat 2013

Valresultatet 2009