Hur går det till att rösta?

Och vem är röstberättigad? Hur många brukar gå till valurnorna i kyrkovalet? När kommer resultatet? Här får du svar på frågorna om årets kyrkoval.

VAD RÖSTAR JAG PÅ?

De "partier" som deltar i kyrkovalet kallas numera för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper särskilt formade för att delta i kyrkovalet. Stockholms domkyrkoförsamlings nomineringsgrupper hittar du här (lokal nivå). Du kan också få mer information om valet till Stockholms stift (regional nivå) och om grupperna som du kan rösta på till kyrkomötet (nationell nivå).

ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Du måste också finnas upptagen i röstlängden som fastställs 30 dagar före valdagen. Så senast den 18 augusti 2017 var du tvungen att få ditt medlemskap registrerat i Kyrkobokföringen.

HUR MÅNGA ÄR RÖSTBERÄTTIGADE?

I år är 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar röstberättigade, alltså över 16 år. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar, cirka 12,8 procent.

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?

De röstberättigade fick sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om var inom ditt valområde du kan förtidsrösta.

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?

Söndag 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst mellan klockan 18 och 20, i regel dock under minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

Från 4 september och ända fram över valdagen 2017 kan du förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlingsexpeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

ÄR DET MÖJLIGT ATT PERSONRÖSTA?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

NÄR PRESENTERAS VALRESULTATET?

När vallokalerna stänger görs en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på Svenska kyrkans webbsida för kyrkovalet. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.