Foto: Andréas Lindström

Hans Ulfvebrand om sin domprosttid

Hans Ulfvebrand blev domprost i Stockholms stift den 1 januari 2013 och lämnar uppdraget med pension på Domssöndagen 2020. Vad innebär det att vara domprost?

Om några månader lämnar jag med ålderns rätt uppdraget som domprost.
Det är med stor glädje och tacksamhet jag ser tillbaka på dessa åtta intensiva år.

Tillsammans med medarbetare, förtroendevalda och engagerade volontärer har vi haft mod att pröva och ompröva arbetssätt för livet i miljöns bästa.

Ett sådant arbete blir aldrig färdigt.
Det måste ständigt pågå.

Hans Ulfvebrand

men hur länge leder den goda viljan att främja och förändra?


Ty om den goda viljan är för handen, så bliver den välbehaglig med de tillgångar den har och bedömes ej efter vad den icke har.

Med dessa rader ur Paulus andra brev till församlingen i Korint samtalar domkyrkokaplan Kristina Ljunggren med domprost Hans Ulfvebrand om hans domprosttid.

Söndag 27 september kl. 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

med omsorg om varandra

 

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.
Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.
Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.