Meny

Gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande

Se bilder och läs Jonna Bornemarks högtidstal från den traditionsenliga gudstjänsten i samband med Riksmötets öppnande 10 september.

Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Högtidstalare var Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Musik framfördes av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Domkyrkoorganist Mattias Wager, orgel.

Högtidstal

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Läs/Ladda ned tal

Talet finns att ta del av som film eller enarbt ljud: