Foto: Louise Linde

Gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande

Tisdag den 27 september kl 12.10 ägde gudstjänst i samband med riksmötets öppnande rum i Storkyrkan. Representanter från hov och riksdag närvarade. Högtidstalade gjorde ärkebiskop Antje Jackelén.

– Ett val fokuserar med nödvändighet på olikheter; inför Gud är vi alla lika. Inför en ny mandatperiod och i nuvarande världsläge ger samlingen i kyrkan perspektiv och mod. Vi behöver samlas kring det som är centralt: medmänsklighet, människans värdighet, fred, rättvisa och försoning, sa Antje Jackelén, ärkebiskop.

Gudstjänsten i samband med Riksmötets öppnande har en flerhundraårig tradition (se till exempel riksdagsordningen från 1723). 
– Gudstjänsten utgör en angelägen tradition, vilken understryker de kristna grundvärden som vårt samhälle i mycket bygger på och visar på kyrkans roll som en bärande institution i samhället, sa Marika Markovits, domprost.

Gudstjänsten ledes av domprost Marika Markovits och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Musik framfördes av S:t Jacobs Kammarkörunder ledning av Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager, orgel.

TA DEL AV HÖGTIDSTALET HÄR

Ärkebiskop talar i en kyrka.

Högtidstal vid Riksmötets öppnande

Ärkebiskop Antje Jackelén höll tal i gudstjänsten vid Riksmötets öppnande i Stockholms domkyrka, 27 september 2022.