Foto: Arne Hyckenberg

Gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande

Tisdag den 14 september kl 12.05 ägde gudstjänst i samband med riksmötets öppnande rum i Storkyrkan. Representanter från hov och riksdag närvarade. Högtidstalade gjorde Tua Forsström, poet och ledamot i Svenska Akademien.

Gudstjänst i samband med riksmötets öppnande har en flerhundraårig tradition (se till exempel riksdagsordningen från 1723).
–Gudstjänsten utgör en angelägen tradition som understryker kyrkan som institution i samhället. Speciellt ett år som detta när samhället öppnar upp mer och mer efter pandemin känns det viktigt att bjuda in till en gudstjänst som bärs av hopp och framtidstro, säger Marika Markovits, domprost.

Högtidstalare var Tua Forsström som anses vara en av Nordens främsta poeter och har också skrivit dramatik och samarbetat med nordiska tonsättare. Tua Forsström är ledamot i Svenska Akademien sedan 2019.

 Gudstjänsten ledes av domprost Marika Markovits och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Musik framfördes av S:t Jacobs Vokalensemble under ledning av Mikael Wedar samt domkyrkoorganist Mattias Wager, orgel.


Fotnot: Inbjudna till gudstjänsten i Storkyrkan var representanter för hov och riksdag. Enligt pandemilagen (2021:4) var antalet platser begränsat.​