Meny

Grundkurs i kristen tro för vuxna

Nu är det dags för grundkurs i kristen tror för vuxna igen. Biskop Andreas Holmberg döper eller konfirmerar dig gärna under påsknatten!

Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan

Datum: Se nedan
Tid: 17.30–19.30, kvällarna avslutas med en enkel mässa
Plats: Själakoret i Storkyrkan

 

23 januari
Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2020?

30 januari
Dop och nattvard – Svenska kyrkans två sakrament.
Vad gör dessa två till något mer än vackra ceremonier?
.
6 februari
Bibeln – en skrift med många författare.
Om bibelns 1000-åriga tillkomst och uppbyggnad.

13 februari
Kyrkoåret – från vitt och rött till grönt.
Liturgi – gudstjänstens ordning.

20 februari
Bibeln – en skrift som kan brukas och missbrukas.
Varför behöver bibeltexten alltid tolkas?

5 mars
Psalmer – vad skall man sjunga, och varför?
Psalmboken är en skatt som det gäller att upptäcka.

12 mars
Bön – att tala till Gud och att lyssna till Gud.
Vi provar på olika kristna traditioners sätt att be.

19 mars
Jesus – vem var han och vad ville han säga?

26 mars
Påskens drama: skådespel i Storkyrkan med start kl 19.00.

5 april
Palmsöndagens högmässa kl 11.00.

9 april
Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande kl 19.00.

11 april
Biskop Andreas Holmberg döper och konfirmerar i Storkyrkan under påsknatten.