Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Från Wittenberg till Storkyrkan – reformationens väg till Sverige

Den 31 oktober 1517 undertecknade Martin Luther sitt kritiska brev om katolska kyrkan. Det blev starten för reformationen. Originalbrevet finns på Riksarkivet och är i år utlånat till Wittenberg. Men vi får visa ett faksimil i Storkyrkan! Vernissage 3 oktober.

från wittenberg till storkyrkan – reformationens väg till sverige

Martin Luther ansåg att den katolska kyrkan förde människor bakom ljuset genom
handeln med avlatsbreven – att det skulle gå att köpa sig fri från årtusenden av botgöring i skärselden. Luther menade istället att Gud förlåter människans synder av nåd, inte för att hon själv ägnat sig åt botgöring. Denna syn känner vi i dag som Luthers lära om rättfärdiggörelse av tro. Luther formulerade 95 teser om kyrkans förändring som han bifogade ett brev till sin biskop Albrecht av Mainz. I brevet kritiserade han avlatshandeln och menade att kyrkans enda uppgift är att förkunna evangeliet om nåd. Detta brev är undertecknat den 31/10 1517 – den enda säkra dateringen av reformationens start.
Martin Luther gjorde här ett försök att få med sig biskoparna på att kyrkan behövde återgå till vad hon en gång var. Han blev då bannlyst av Rom, utesluten ur katolska kyrkans gemenskap. Originalbrevet med Luthers kritik av avlatshandeln förvaras på Riksarkivet i Stockholm och är i år utlånat till Wittenberg. Vi visar ett faksimil i Olaus Petrikapellet till mitten av november. Den här dagen blir det vernissage i samband med berättelsen om reformationens väg till Sverige. (Se också programmet om Olavus Petri).
Göran Agrell, teologie doktor, Peter Strömmer, präst och lutherkännare
Eva Ajaxén, präst och pedagog
Värd: Sabina Koij, präst och doktorand

Datum: Tisdag 3 oktober
Tid: 18.00
Plats: Olaus Petri-kapellet, Storkyrkan