Foto: Louise Linde

"Förtroende är en gåva. Så värdefull att den saknar pris."

I en närmast fullsatt Storkyrka firades gudstjänst i samband med riksmötets öppnande den 12 september. En gudstjänst med flerhundraårig tradition. Representanter från hov och riksdag närvarade. Högtidstalade gjorde domprost Jonas Eek som i sitt tal lyfte att förtroende inte är något man kan kräva utan det är något som ges som gåva, något som visas åt den som förtjänar det.

Gudstjänsten i samband med Riksmötets öppnande har en flerhundraårig tradition. I en tid med ett alltmer uppskruvat tempo och samtalsklimat lyfte domprost Jonas Eek hur värdefullt det är att åter få starta ett arbetsår tillsammans på detta sätt.
–Förtroende kan vara tungt att bära. Bra då att få börja ett arbetsår tillsammans. För ytterst är ni förtroendevalda tillsammans med varandra. Ibland är ni förstås mot varandra – det ligger i demokratins väsen och i debattens sköna konst. Men idag får ni ett ögonblick besinna att ni är valda tillsammans. Inte bara tillsammans i de egna grupperna utan också tillsammans med era meningsmotståndare. Tillsammans utgör ni en helhet. Sveriges folkvalda riksdag, sa Jonas Eek.

Gudstjänsten ledes av domprost Jonas Eek och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Musik framfördes av S:t Jacobs Kammarkör under ledning av Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager.

Fotnot: Jonas Eek tillträde som domprost 1 september och kommer närmast från Kyrkans Tidning som opinionschef.

TA DEL AV HÖGTIDSTALET HÄR

Högtidstal vid riksmötets öppnande

Domprost Jonas Eeks tal i gudstjänsten vid riksmötets öppnande i Storkyrkan, 12 september 2023