Foto: Jenny Salaj

Forskning pågår: om kristen tradition och hållbar förändring

Genom att jämföra kristen traditionsförmedling med ett dynamiskt system försöker Sabina Koij, domkyrkolektor och doktorand vid Åbo akademin, Finland, med hjälp av begreppet resiliens förstå det dynamiska systemets hållbara förändring

Redan som ganska ung hade jag väldigt svårt för att definieras som ”kristen” utifrån vad jag antog vara andras föreställning om vad en kristen person är. Det vill säga ordentlig, präktig och lite tråkig. En person som aldrig svär och tror på övernaturliga och märkliga ting. Jag sökte efter för mig förnuftiga och hållbara intellektuella redskap för att gripa mig an de kristna bibeltexterna som jag tidigt anade hade ett budskap som handlade om de stora existentiella frågorna. Och då kunde jag inte nöja mig med färdigformulerade och tvärsäkra svar. Tillvaron var alltför komplex för det. Jag söker än idag och tar mig nu an frågan om den kristna identiteten, trons innehåll, dess komplexitet, skiftande uttryck och samtidiga kontinuitet som forskare.

För att göra frågan om trons innehåll lättare att hantera och någorlunda forskningsbar har jag valt att gripa mig an den som en traditionsproblematik. Genom att jämföra kristen traditionsförmedling med ett dynamiskt system försöker jag med hjälp av begreppet resiliens förstå det dynamiska systemets hållbara förändring. Resiliens handlar om hur pass tåligt ett dynamiskt system är för att klara av förändring och stress utan att kollapsa. Det jag vill göra är alltså att förstå hur mycket förändring en tradition tål och klarar av utan att kollapsa och förvandlas till något annat. Frågan ställs utifrån min erfarenhet att Svenska kyrkan idag står inför anklagelsen av att vara alltför slätstruken, identitetslös och sakna konturer och gränser. ”Man verkar kunna tro hur som helst”, tycks många anse.

Så vad är en kristen tradition och hur kan vi förstå att den ständigt förändras samtidigt som den är densamma? Eftersom kristen tradition är så oerhört mångfacetterad begränsar jag mig genom att undersöka traditionsförståelsen mer specifikt hos den amerikanske teologen David Tracy. Därefter iscensätts ett möte mellan Tracys traditionsförståelse och begreppet resiliens såsom det definieras inom social-ekologin och tänkandet kring dynamiska system. Till sist förstärks detta möte med ett antal formbara kriterier vilket landar i formulerandet av en s.k. samtida resilient teologi. På så sätt hoppas jag kunna bidra till ökad förståelse för den kristna traditionens samtida förändring och kontinuitet och vara en del av diskussionen inom Svenska kyrkan om vad kristen tro egentligen är.

Sabina Koij, domkyrkolektor och doktorand vid Åbo akademin, Finland.

Söndag 11 oktober, 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 I samarbete med Storkyrkans vänförening.

med omsorg om varandra

 

Stanna hemma om du har symtom, även om symtomen är lindriga.
Tvätta händerna med tvål ofta och använd handsprit.
Sprid ut er och håll varsamt avstånd till varandra.

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.