Foto: Freepike+Pixabay

Förenta Nationerna fyller 75 år

Den 24 oktober 1945 var den dagen då FN-stadgan trädde i kraft. Sedan dess har datumet varit synonymt med FN-dagen. I år firas dagen med att man belyser byggnader och landmärken i blått - Turn Europe UN Blue. Detta kommer att ske på Storkyrkans fasad mot Slottsbacken under dagen. Här hittar du länkar till Turn Europe UN Blue, stadgarna på svenska, tal av FN:s generalsekreterare António Guterres samt Förenta Nationers bön!

Förenta Nationernas bön (65)
Gud, vår jord är bara ett stoftkorn
i världsalltet.
Det är vår uppgift 
att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig,
hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra 
i meningslöst främlingsskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller
världsåskådnings skull.

Gud, ge oss mod och förutseende
att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn
en gång med stolthet
kan bära namnet människa.

 

 

Turn Europe UN Blue-initiativet ett symboliskt försök att förena människor över världen, främja det universella språket för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, framdriva hopp i dessa osäkra tider och lyfta fram stöd för FN:s mål och ideal. 

Detta är verkligen den anda som FN:s generalsekreterare António Guterres efterlyser:

”Vi står inför enorma utmaningar. Med global solidaritet och samarbete kan vi övervinna dem. Det är vad FN handlar om. På denna årsdagen ber jag människor överallt att gå samman. FN står inte bara med dig … FN tillhör dig och är du: ”vi är folket”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Länkar:

FN efterlyser fred på 75-årsdagen

FN:s generalsekreterare António Guterres förnyade sin uppmaning till en global vapenvila i ett uttalande på organisationens 75-årsdag.
Här kan du läsa talet på engelska

Förenta Nationernas stadga och stadga för den internationella domstolen – sv övers från Dag Hammarskjölds bibliotek


Turn Europe UN Bleu:

Över 200 byggnader i Europa lyser blått på FN-dagen

Här ser du hela listan över de som deltar i Turn Europe UN Blue

Bakom initiativet Turn Europe UN Blue står UNRIC; the UN Regional Information Centre for Western Europe.