Förändring av musikverksamheten i S:ta Clara kyrka

På grund av minskade bidrag kommer Stockholms domkyrkoförsamlings musikverksamhet i S:ta Clara kyrka att läggas ned fr o m 1 september 2023.

Musikverksamheten som genomförs av Stockholms domkyrkoförsamling i S:ta Clara kyrka har sedan många år finansierats via stiftelsemedel.

Då församlingen den 16 maj delgavs beslut från stiftelsen att årets tilldelade medel drastiskt minskas har beslut fattats att Stockholms domkyrkoförsamlings musikverksamhet, vilket innefattar fredagarnas lunchkonserter samt lördagarnas aftonmusik, i S:ta Clara kyrka läggs ned fr o m 1 september 2023. Den musikverksamhet som bedrivs via EFS-föreningen S:ta Clara kyrka fortsätter dock i oförändrad form.

Vi är mycket tacksamma över de bidrag som S:ta Clarastiftelsen givit Stockholms domkyrkoförsamling under alla år som kunnat möjliggöra musikverksamheten i S:ta Clara kyrka.

Musikverksamheten i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka påverkas inte på något sätt, utan fortsätter i oförminskad omfattning.

Sista aftonmusiken i S:ta Clara kyrka genomförs lördag 26 augusti kl 18.00.