Foto: Jenny Salay

Filosofisk och teologisk analys: den fria viljan och efterföljelse

Föreläsningarnas inriktning är att utforska tänkandet om viljans frihet och efterföljelse. Hur ska vi se på den fria viljan och efterföljelse i Franciskus av Assisi fotspår?

Värd: Normunds Kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!

”Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena”. Så diktar Lina Sandell i
den älskade psalmen Tryggare kan ingen vara. Men om Guds mål bara är barnets
sanna väl, kan vi då ha en fri vilja och samtidigt vara trygga i att Gud övervinner
allt ont? Går hoppet och den fria viljan att förena? Med utblickar mot teologihistorien resonerar docent Thomas Ekstrand kring förhållandet mellan hopp och vilja.

Thomas Ekstrand, docent i tros – och livsåskådningsvetenskap vid
Uppsala universitet.

OBS INSTÄLLT PGA AV SJUKDOM!
Söndag 24 oktober 

franciskus för vår tid. ett kontemplativt liv

Människans existens är ett mysterium som vi kan utforska. När vi tar oss an denna uppgift kan vi uppleva att det kontemplativa livet är den högsta formen av mänsklig existens. Det gjorde Franciskus av Assisi.

Sedan 1960-talet har västvärlden vänt sig motösterländska traditioner som hinduismen och buddhismen i förhoppning om att finna vägledning och verktyg för att utveckla det inre livet, både existentiellt och andligt. Vad har det blivit av västvärldens egen kontemplativa tradition? Filosofersom Platon och Aristoteles och teologer som Mäster Eckhart och Johannes av Korset gav oss verktyg för att utveckla det inre livet. Kan vi vidare utveckla vår egen kontemplativa tradition? Vilka verktyg är rimliga och hållbara för dagens situation?

Ted Harris, TD, FTO.

Söndag 21 november kl 13.00–14.00, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan