Foto: Jenny Salay

Filosofisk och teologisk analys: sårbarheten och den fria viljan

Föreläsningarnas inriktning är att utforska tänkandet om sårbarhetens möjlighet och viljans frihet (digitalt).

Värd: Normunds Kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

att bli berörd är att vara sårbar

Att förbli oberörd kan ses som ett tecken på styrka, medan att vara sårbar ofta ses som ett tecken på svaghet. Men sårbarhet är ett av våra livsvillkor. Den gränsar både till kärlek och förtryck. Vilka insikter kan vi göra när vi ser på livet genom sårbarhetens lins?

Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap
och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkan.

gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!

”Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena”. Så diktar Lina Sandell i den älskade psalmen Tryggare kan ingen vara. Men om Guds mål bara är barnets sanna väl, kan vi då ha en fri vilja och samtidigt vara trygga i att Gud övervinner allt ont? Går hoppet och den fria viljan att förena? Med utblickar mot teologihistorien resonerar docent Thomas Ekstrand kring förhållandet mellan hopp och vilja.

Thomas Ekstrand, docent i tro- och livsåskådningsvetenskap
vid Uppsala universitet.

Detta föredrag är inställt.