Meny

Filosofisk och teologisk analys: beröring och att bli berörd

Föreläsningarnas inriktning är att utforska tänkandet om beröring och att bli berörd. Vad är det som gör oss berörda? Och vad består beröring av?

 

Värd: normunds kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

kroppens roll i religionen - möjlighet eller gissel?

Tar vi vår kropp på allvar och låter oss bli berörda, utsätter vi oss för att vara sårbara. Oberördhetens plåtfasad kan kanske vara ett ideal i en värld där rationaliteten och den egna framgången ensam får styra. Men vågar vi prioritera att vara människor som hörsammar det våra kroppar och sinnen möter, kommer också vår bräcklighet att bli uppenbar.

Ett nederlag? Tvärtom! Det är ett tecken på att vi vågar leva i en värld som är ljuvlig och samtidigt frustrerande i sin brustenhet. Den världen är vi alla en del av.

Lisbeth Gustafsson, författare och TD hc, Eskil Franck, docent i
Nya Testamentets exegetik, Uppsala universitet.

Datum: Söndag 2 februari
Tid: 13.00–14.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


OBS INSTÄLLT!
att bli berörd är att vara sårbar

Att förbli oberörd kan ses som ett tecken på styrka, medan att vara sårbar ofta ses som ett tecken på svaghet. Men sårbarhet är ett av våra livsvillkor. Den gränsar både till kärlek och förtryck. Vilka insikter kan vi göra när vi ser på livet genom sårbarhetens lins?

Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkan.

Datum: Söndag 22 mars
Tid: 13.00–14.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

OBS INSTÄLLT!
den heliges oscar romeros utmaning

”En religion som är söndagsgudstjänst men som inte ser orättvisorna i vardagen behagar inte livets Gud. En religion som är bön, men där hjärtat är fullt av hyckleri, är inte kristen. En kyrka som anpassar sig för att få behålla lugn och ro, för att kunna ha mycket pengar och bekvämheter, men inte bryr sig om de rop som kommer från orättvisor, är inte en sann Kristus kyrka.”

Så skrev ärkebiskop Oscar Romero av El Salvador, som helgonförklarades av påven Franciskus. Vad är den helige Oscar Romeros utmaning idag?

Ulla Gudmundsson, fd. Sveriges ambassadör vid den Heliga stolen, kardinal Anders Arborelius, Stockholm.

Datum: Söndag 29 mars
Tid: 13.00–14.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
Ett samarbete med Maria Magdalena församling


kallelse att möta

Det är genom att vara mötas och vara lyhörd, som människor erfar kallelse.
I möten. Inte alltid planerade, inte alltid önskade, ibland fyllda med längtan
men inte min egen. Just i mötet kan det hända att min livsmening uppstår.
Många tror kanske att till en kallelse hör extraordinära upplevelser som brinnande buskar eller dånande gudsord. Så talar inte Martin Luther om det. Han talade om kallelse i de vardagliga sysslorna, där vi finns till för varandra i det vanliga vi gör.

Cecilia Nahnfeldt, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid Svenska kyrkan.

Datum: Söndag 26 april
Tid: 13.00–14.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!

”Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena”. Så diktar Lina Sandell i den älskade psalmen Tryggare kan ingen vara. Men om Guds mål bara är barnets sanna väl, kan vi då ha en fri vilja och samtidigt vara trygga i att Gud övervinner allt ont? Går hoppet och den fria viljan att förena? Med utblickar mot teologihistorien resonerar docent Thomas Ekstrand kring förhållandet mellan hopp och vilja.

Thomas Ekstrand, docent i tros – och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Datum: Söndag 24 maj
Tid: 13.00–14.00
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

 

enkel förtäring

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.