Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Filosofisk och teologisk analys: Hur förhåller vi oss till döden?

Föreläsningarna riktar sig på att utforska tänkandet om döden och dess tolkning och förståelse i vårt samhälle från fem olika perspektiv. Värd: Normunds Kamergrauzis, domkyrkoteolog

 vi behöver livet när vi ska dö! ett existentiellt perspektiv

Vi kan ha tankar, farhågor eller förhoppningar om vad döden innebär, men ingen vet vad det är. Ur den synpunkten är döden människans största existentiella utmaning. Vi säger ibland ”En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva”.
Hur klarar man av att leva ett liv med bibehållen livskvalitet i livets slutskede? Hur hittar man glädje och mening även när livet är kort?

Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin, Karolinska Institutet.

Datum: Söndag 16 september tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


filosofisk tröst. döden ur ett filosofiskt perspektiv

Filosof Torbjörn Tännsjö resonerar med utgångspunkt från sin bok ”Filosofisk tröst” om vårt förhållande till vår individuella död. Är den en realitet eller ska vi en dag återuppstå? Är den av ondo? Eller av godo? Vad kan filosofin erbjuda som tröst för den som tänker med ovilja på sin egen förestående individuella död? Och hur förhåller vi oss filosofiskt till vår kollektiva död, mänsklighetens undergång?

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Datum: Söndag 7 oktober tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

arbete på liv och död. ett antropologiskt perspektiv

Studiet av mänskliga tragedier som gång efter annan har utspelat sig och utspelar sig i arbetslivet och produktionen – från silikos och förgiftningar, deformerade kroppar och invalidiserade arbetare till psykisk ohälsa och ”utbrändhet” – kan leda till en djupare förståelse för något så grundläggande men också flyktigt som människosynen i industrisamhället. Det rör historien om (löne)arbetets till synes obönhörligt dubbla natur, arbetet som både livsavgörande betingelse i moderniteten och presumtiv dödsfälla och de mångbottnade försöken att råda bot på och förekomma problemen.

Niklas Ulfvebrand, doktorand i arbetslivsvetenskap, Mälardalens högskola.

Datum: Söndag 28 oktober tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


Syndens lön är döden. ett teologiskt perspektiv

Rubriken kan tyckas drastisk. Men inte mer drastisk än att den hör hemma i centrala delar av aposteln Paulus mest centrala brev till församlingen i Rom. Samme Paulus kan säga att döden är den yttersta fienden som Kristus ska förinta. Detta har givit döden en central plats i kristen teologi. Hur ska den förstås? Vilken är dess motsats när den övervunnits? Vilken tröst kan i trons namn ges 2000 år senare?

Eskil Franck, docent i Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet.

Datum: Söndag 4 november tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


döden i det postsekulära samhället. ett sociologiskt perspektiv

Andelen personer som gravsätts utan någon ceremoni ökar i vårt samhälle, men betyder det att riter kring döden är på väg att överges? Kanske är det snarare så att riterna kring död och begravning är så mycket mer än begravningsgudstjänsten och gravsättningen. Runt om i samhället, i hemmen och på nätet sker ritualiseringar som är utbredda, men sällan omtalade bland de traditionella begravningssederna. I den här föreläsningen lyfter Anna Davidsson Bremborg religionssociologiska perspektiv på död och begravning.

Anna Davidsson-Bremborg, docent i religionssociologi, Lunds universitet.

Datum: Söndag 25 november tid: 13.00–14.30
Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

 

enkel förtäring

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.