Meny

Filosofisk och teologisk analys: om livskvalitet och kontroll

Föreläsningarna riktar sig på att utforska tänkandet om mening, livskvalitet och kontroll.

 

Värd: Normunds Kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

Vad skapar mening och livskvalitet - även när man är svårt sjuk?

Människan är gjord för gemenskap och det hela blir särskilt tydligt under Covid pandemin. När människor får sätta ord på vad som är viktigast i deras liv, är vänskap, gemenskap och kärlek återkommande svar. Gemenskap handlar om livet. Varför behöver vi gemenskap och livet, för att klara av att leva i livets slutskede? Och kan man känna hopp även när man är svårt sjuk?

Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

Söndag 20 september kl. 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan


när kyrkan tappar kontrollen

Biskop Andreas Holmberg har i sin forskning studerat Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en tid som på många sätt ter sig väldigt ovan och ny. Kyrkotillhörigheten har på en generation sjunkit från nio av tio invånare till under sex av tio. Samtidigt har Svenska kyrkan på allvar blivit ett fritt trossamfund bland många andra i ett verklig mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Sammantaget kan det upplevas som om Svenska kyrkan tappar kontrollen över situationen. Samtidigt pågår i kyrkor och församlingshem ett omfattande och mångfacetterat arbete för att orientera sig i detta nya landskap - utan total kontroll men i stor tillit. Detta ska biskop Andreas Holmberg berätta om.

Andreas Holmberg, TD, biskop i Stockholms stift.

Söndag 4 oktober kl. 13.00–14.30, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan