Festival Echoes on a Starry Night

Välkommen till konsert i Storkyrkan den 18 februari kl 16.00 med Storkyrkans Gosskör, Katarina Gosskör, Eva Maria Hux cello och Mattias Wager orgel under ledning av Gregory Lloyd. Musik av John Gardner, Hildegard av Bingen, Henrik VII, Johannes Ockeghem, Tomás Luis de Victoria och Gregory Lloyd framförs.

Med sång och musik från 1100-talet till i dag kliver vi in i en värld av stjärnor, mystik, glädje och reflektion. Vi inleder med att blicka bakåt mot julen med John Gardners glada carol Tomorrow shall be my dancing day. Innerlig glöd möter vi i Hildegard av Bingens hymn O virtus sapientiae, som hyllar den heliga visheten och treenigheten. L’homme armé, en av 1400-talstonsättaren Johannes Ockeghems tidigaste mässor är lika gåtfull som 1500-talstonsättaren Tomás Luis de Victorias nio lamentationer över profeten Jeremia.

Under Henrik VII:s regeringstid vid det engelska hovet var festiviteterna regelbundna, och kungen själv deltog i såväl jakter som tennisturneringar. Dessutom både sjöng han och skrev poesi samt musik. Hans mest kända komposition är Pastime with Good Company, en skildring av det glättiga livet vid hovet.

I Stjärnorna har Emil Sundberg givit vacker tondräkt till Karin Boyes drömska och flerbottnade text om evigheten. Känslan kommer igen i Gregory Lloyds Stellarum, en meditation över den oändliga känsla man får när man blickar ut i natthimlen, med texter ur Psaltaren.

 

Program:
John Gardner Tomorrow Shall Be My Dancing Day
Hildegard av Bingen O Virtus Sapientiae
Henrik VII Pastime with Good Company
Johannes Ockeghem ur missa L’homme Armé
Tomás Luis de Victoria ur Lamentatio Jeremiae
Gregory Lloyd Stellarum

Storkyrkans Gosskör
Katarina Gosskör
Eva Maria Hux cello
Mattias Wager orgel
Gregory Lloyd dirigent

Observera att inga stora väskor, ryggsäckar, resväskor och barnvagnar får medtas in i kyrkorummet!