Existenspodden

Nu nästan 40000 nedladdningar ... I nya avsnittet möter Agneta Lagercrantz prästen och själasörjaren Lars Björklund. Här finns alla tidigare inspelningar där präster, diakoner, författare och lekmän samtalar om existentiella frågor. Liv och död, utmattning och återhämtning, glädje och sorg. Välkommen att lyssna!

Lars Björklund

Varför ökar intresset för existentiella frågor? Lyssna på nya poddavsnittet med Lars Björklund som berättar hur han möter människor i svåra livssituationer. I tidigare avsnitt kan du höra hur Patricia Tudor Sandahl och hennes samarbetspartners resonerade när de bestämde sig för att ordna en Existensfestival på Österlen. Eller hur Ann-Kristin Eriksson sett att samtal om mening och hopp kan starta en hälsofrämjande process för utbrända. Steve Sjöquist berättar om sitt jobb som sjukhusdiakon, Lasse Brandmannen Gustavssons om sin "nära livet-upplevelse" och Cecilia Melder om hur satsningar på existentiell hälsa stödjer också fysisk och psykisk hälsa. Det använder sig Ullakarin Nyberg av när hon talar med unga som har självmordstankar. Och Ted Harris guidar oss till att hitta våra inre rum och ett språk för mening, livskraft, upptäckarlust och längtan.

Kort sagt: Lyssna på Existenspodden!

Senaste avsnittet ligger överst när du klickar här. Scrolla sedan nedåt om du vill komma åt de tidigare poddarna - eller klicka på länkarna i listan nedan för exakt det avsnitt du vill lyssna på.

Hittills på listan:

8. Lars Björklund, präst och själasörjare, tidigare kaplan på Sigtunastiftelsen. Författare till böckerna Modet att ingenting göra och Det som ger hoppet liv. Här berättar han om den svåra konsten att finnas till för andra som är med om svårigheter i livet - utan att fastna i ambitionen att fixa till deras liv. Närvaro, äkta möte, viljan att lätta bördan räcker långt.

7. Patricia Tudor Sandahl, författare och medlem av Franciskus tredje orden (FTO) inom Svenska kyrkan. Patricia har skrivit böcker om tystnad, tacksamhet, åldrande och ensamhet. I podden berättar hon om hur Existensfestivalen kom till - en hel helg med föreläsare om existentiella livsfrågor. Om hur hon slutade satsa på att bli en färdig människa och istället försöka att acceptera sina fel och brister. Och om hur hon har börjat dansa tango!

6. Ann-Kristin Eriksson, religionsvetare vid Högskolan i Gävle. I doktorsavhandlingen "Vid utmattningens gräns" har hon studerat vad som händer för långtidssjuksrivna som får genomgå ett rehabiliteringsprogram inriktat på existentiella frågor. När man förlorar arbetsförmågan upplever många att livet tappar sin mening. Genom att uppmärksamma och bemöta behovet av att känna meningsfullhet skulle vården kunna hjälpa människor att snabbare bli friska. "Det är en hälsoresurs som inte utnyttjas", menar Ann-Kristin Eriksson.

5. Steve Sjöquist är sjukhusdiakon och arbetar på en barnavdelning där unga patienter har tvingats att snabbt möta frågor om liv och död. Hur kan han prata med dem och deras föräldrar om det som inte går att förklara? Som inte har något svar? Men också vårdpersonalen brottas med meningsfrågor i sitt arbete med svårt sjuka barn. I en reflektionsgrupp som Steve leder varje vecka kan de dela med sig av sina erfarenheter.

4. Prästen och teol dr Ted Harris. Expert på Sören Kierkegaards filosofi. Ted tycker att existentiella frågor hör ihop med "rum" inom oss, innanför det som är mätbart och materiellt. Men hur pratar vi om att känna livskraft och upptäckarlust? Om att kunna leva efter våra värderingar och uttrycka vår längtan? I det innerst rummet finns den djupaste livskraften och det som kan ge mening både i och med våra liv, enligt Ted som skrivit böckerna "Mänsklig blomstring" och "Konsten att leva innerligt" (med Ann Lagerström).

3. Psykiatern Ullakarin Nyberg arbetar inom Stockholms norra psykiatri och forskar om att förebygga självmord. Hon brukar försöka hjälpa människor att hitta ett "lidande-språk" - och att det inte behöver vara så krångligt. Det kan innebära att gå från att generalisera att hela livet är "skit" till att precisera: känns det meningslöst? Eller hopplöst? Eller splittrat?

2. Religionspsykologen Cecilia Melder studerar existentiell folkhälsa som är ett internationellt forskningsområde. Enligt WHO-undersökningar över hela världen består den av åtta dimensioner: Hopp, helhet och harmoni. Förundran. Meningen i livet – säväl som meningen med livet. Personlig tro. En kraft som bär. Att stödja sådana dimensioner kan enligt studier bidra till att vi mår bättre såväl fysiskt som psykiskt.

1. Lasse "Brandmannen" Gustavsson var hotad till sin fysiska existens efter en brandgasolycka när han var 24 år. För att slippa smärtan under läkningen fick han ligga i s k medicinsk koma i två månader. Då hade han en "nära livet"-upplevelse som han väldigt sällan har pratat om offentligt.

Hoppas vi möts i ljudfilernas värld!

Agneta Lagercrantz,
journalist, författare och kommunikatör i Domkyrkoförsamlingen

Agneta Lagercrantz och Steve Sjöquist