Foto: Magnus Aronson

Ett inre samtal med Gud: Ignatianska andliga övningar

Torsdagar 29 september – 15 december (Själakoret, Storkyrkan) kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

Under en timme sitter du i tyst bön. Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal med Gud. Dina livsfrågor får möta Guds viskande svar. Detta är en 500 år gammal metod att meditera eller be där inga förkunskaper krävs, mer än förmåga att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.

Datum: Torsdagar 29 september – 15 december  
Tid: 16.00 (prick) – 17.00

Plats: Själakoret, Storkyrkan  

Nedan finns en kortare film där Ulf Lindgren berättar om Ignatius av Loyola och hans 500 år gamla övningar. Ulf ger råd och stöd för hur du sitter tyst under en timme, går in i bibeltexten med hjälp av frågor och samtalar med Gud; med målet att dina livsfrågor ska möta Guds viskande svar. Här krävs inga förkunskaper, inte mer än förmågan att sitta still i en timme och en längtan efter en stunds samvaro med Gud.

HÄR KAN DU TA DEL AV TIDIGARE PUBLICERADE ANDLIGA ÖVNINGAR

Här presenterar vi tidigare publicerade andliga övningar

Här kan du tal av andliga övningar som publicerades. under 2020-2022. Här hittar du även ett fem dagars digitalt retreat Smaka på bibeln.