Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Entré

Entréavgiften i Storkyrkan har funnits sedan mitten av 1990-talet och nödvändig för att kunna hålla kyrkan öppen. Att besöka Storkyrkan som ett kyrkorum för gudstjänst eller en stunds tystnad, bön eller ljuständning är självfallet gratis. Församlingsbor och barn t o m 18 år går in gratis.

Entréavgift i Storkyrkan har funnits sedan i mitten av 1990-talet och är nödvändig för församlingens ekonomi. Vi är en liten församling med ett stort uppdrag, och vi behöver avgiften för att kunna hålla kyrkan öppen för den mängd besökare som kommer varje år och på bra tider.

Storkyrkan, i likhet med stora katedraler i andra huvudstäder, besöks ofta som ett museum och då tar vi en inträdesavgift. Domkyrkorna i Trondheim och Berlin är exempel på kyrkor som har entréavgift.

Du betalar aldrig avgift om du går in för en stunds tystnad eller bön. Barn under 18 år, församlingsbor, skolklasser eller människor som besöker kyrkan för att fira gudstjänst går alltid in gratis.

Naturligtvis är entréavgiften ingen önskvärd lösning. Vi har full förståelse för att det kan verka obegripligt och provocerande för trogna medlemmar av Svenska kyrkan som tillhör någon annan församling än Stockholm domkyrkoförsamling. Men för oss handlar det om verksamhetens fortbestånd och kyrkorummets vård och underhåll. 300000 besökare kommer varje år, varav hälften är turister. Vi hade givetvis önskat kunna hålla Storkyrkan öppen jämt och då utan entré och oavsett om man är medlem eller ej.

Just nu pågår ett fördjupat samarbete mellan Stockholms domkyrkoförsamling och Stockholms stift där den grundläggande uppgiften för Svenska kyrkan i Stockholms stift ses över. I det samtalet ingår också frågan om entréavgiften i Storkyrkan.

Hans Ulfvebrand
Domprost